Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü

 

Terim       


.:: Türk Dil Kurumu - Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü ::.

Fiziksel

ÖNCEKİ SAYFA - 17 sayfanın . sayfası - SONRAKI SAYFA

 açık dizge

 açık kabuk

 açısal devinirlik

 açısal hız

 açısal nicem sayısı

 ağaçsı

 ağdalık

 ağınma

 ağınma ısısı

 ağır etkileşim

 ağır su

 ağırcık

 akı

 akım

 akışkan

 akışlı tepkir

 akışmazlık

 aktarım

 alanlar kuramı

 alansalımı

 altıgenli sık doldurma

 altuzay

 ana nicem sayısı

 aradizi öğeleri

 araduru kuramı

 arakalımlı duru

 arayüzey

 arayüzey gerilimi

 arday

 arı

 arıtıcı

 arıtma

 artıcı

 artıcık

 artın

 artıuç

 asıltı

 aştırma

 aştırma erkesi

 aygıt

 ayıraç

 ayırıcı

 ayrık konoluşum

 ayrışık öğecik

 ayrışma

 ayrışma ısısı

 bağ

 bağ açısı

 bağ düzesi

 bağ erkesi

 bağ titreşim sayıları

 bağdeğer

 bağıllık kuramı

 bağlam

 bağlam erkesi

 bağlamaz yörüngeç

 bağlanma

 bağlar

 bağlar yörüngeç

 bağlaşık tepkimeler