Türk Dünyası 46
indir

TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi
TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature
ISSN: 1301-0077 / e- ISSN: 2651-5091
Sayı/Issue 46 (Güz/Autumn 2018)
 
 
Sahibi
Owner 
Türk Dil Kurumu adına
On behalf of Turkish Language Institution
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Yayın Yönetmeni
Editor in Chief
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR 
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Managing Editor
Uzman Âdem TERZİ

Yayın Sorumlusu
Publishing Executive
Uzman Yardımcısı Erol DENİZ

İngilizce Danışmanı
English Language Consultant
Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN

 
Tasarım
Designed by 
 
Dilek ŞERBETÇİ

Yönetim Merkezi
Managing Office
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Remzi Oğuz Mahallesi
Atatürk Bulvarı, 217
TR 06680 Çankaya, Ankara

Telefon/Phone: (0312) 457 52 88
Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88
Genel ağ sayfası/Web page
E-posta / E-mail:
 

Yayın türü / Publication type
6 aylık süreli / Biannually
 
Yazı Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Başkan)
Prof. Dr. Azmi BİLGİN
Prof. Dr. İsmet ÇETİN
Prof. Dr. Feyzi ERSOY
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

 
Türk Dünyası dergisi milletlerarası hakemli dergidir.
Türk Dünyası dergisinin tarandığı dizinler
MLA
ASOS Index
SOBIAD
Google Scholar
Dergideki yazılara TUBİTAK/Dergipark üzerinden de erişilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


Kapak                                        İç Kapak/Künye
İÇİNDEKİLER

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.78

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.79

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.80

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.81

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.82

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.83

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.84

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.85

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.86

 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.87

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.88

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.89

 
DEĞERLENDİRMELER

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.90

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.91

YİTİRDİKLERİMİZ

    Nail TAN - Osman Recep BAYMAK
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.92


HABERLER

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.93

          Erol DENİZ - Reşide GÜRSES - Şule GÜL -  Türk Dünyasından Haberler News From the Turkish World
 DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.94