Türk Dili Nisan 2019
         

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXVI Sayı: 808 Nisan 2019

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

 
   
İç Kapak Resmi 

İÇİNDEKİLER 

M. Mevlüt Gökçe Günaydın Ülkesi


Abdurrahman Günay Yıllar Öncem


Nurettin Durman Bana Bir Türkü Söyle
Muhammed Korkmaz Ölümün Rengi Karanlıktır

BelgelikGündem


Kitaplık Yitirdiklerimiz