5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı

                   agizbanner

                                                                           BİRİNCİ DUYURU


   Değerli Araştırmacılar,

   Türk Dil Kurumunun Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına ivme kazandırmak ve alanın uzmanları arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla ülkemizin değişik üniversiteleriyle iş birliği hâlinde yürüttüğü ve ilkini 2008 yılında Şanlıurfa’da, ikincisini 2009 yılında Kars’ta, üçüncüsünü 2010 yılında Sakarya’da, dördüncüsünü 2011 yılında Edirne’de düzenlediği Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nın beşincisi 7-9 Kasım 2019 tarihinde Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle Adana’da düzenlenecektir.
   Çalıştay’da yalnızca “Ağızlar (Yerli ve Göçmen Ağızları) Arası İlişkiler” konulu bildirilere yer verilecektir.

   Türkiye Türkçesinin ağızları ile ilgili çalışmalar yürüten araştırmacıları bu bilimsel etkinliğe bildiri ile katılmaya davet ediyoruz.

   Çalıştay Süreci ve Katılım Koşulları:

   1. 5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’na bildiri ile katılmak istenler, 200-250 kelimelik bildiri özetlerini, 5 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar ttaac5@tdk.gov.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderebilirler. (Bildiri özeti formu için tıklayınız.)

    2. Kabul edilen bildiri özetleri, 19 Temmuz 2019 tarihinde bildiri sahiplerine ikinci duyuruyla bildirilecek ve Türk Dil Kurumu genel ağ sayfasında ilan edilecektir.

   3. 5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’na yurt dışından bildiri ile katılacak olanların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri; yurt içinden katılanların ise konaklama ve yemek giderleri Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metni 11 Ekim 2019 Cuma gününe kadar ttaac5@tdk.gov.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilecektir. Tam metni gönderilmeyen bildiriler programa alınmayacaktır.

    4. Bildirilerin kısa sürede yayımlanması planlandığından, tam metinlerin düzeltilmiş biçimleri 30 Kasım 2019 tarihine kadar ttaac5@tdk.gov.tr adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilecektir. Düzeltmesi gönderilmeyen metinlerin eldeki son biçimi bildiri kitabına alınacaktır.

    Çalıştay Kurulları