Sayı 12
sayı12

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 12 (Güz 2001)

 

İÇİNDEKİLER 

ABDUVELİ KAYDAR (Aktaran: METİN ARIKAN) / “Dost Memleketin İnsanı da Dost Olur”
ORAZGÜL NURMAĞAMMETOVA (Aktaran: METİN ARIKAN) / Muhtar Avezov’la İlgili Hatıralar
E. V. SEVORTYAN (Çeviren: MİNARA ALİYEVA) / Türk Lehçelerinde Kelime Başı Konsonantlarının Düşmesi

DEĞERLENDİRMELER

NAZİM İBRAHİM / “İlker’in Dünyası”