Sayı 13
sayı13

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 13 (Bahar 2002)

 

İÇİNDEKİLER 

BAHTİYAR VAHABZADE (Aktaranlar: S. GÜNDOĞDU – B. GÜNDOĞDU) / Azerî İle Türk Arasında (Şiir)
ARİLANA TÖLENDİ KIZI JAMANKOZOVA / Eski Mitolojide Ölümsüzlük Teması
GÜLMİRA AVESHANQIZI (Aktaran: M. METİN KARAÖRS) / Bugünkü Kazak Türkçesinde Ara Söz ve Ara Cümlelerin Cümle İçindeki Yeri
FEYZİ ERSOY / Esrarengiz Yolculuk
YAVUZ KARTALLIOĞLU / Bir Özbek Yazarı: Togay Murad

DEĞERLENDİRMELER