Sayı 16
sayı16

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 16 (Güz 2003)

 

İÇİNDEKİLER 

BAHTİYAR VAHABZADE  (Aktaran: S. GÜNDOĞDU - B. GÜNDOĞDU) / Ümit Kalmış Allah’a (Şiir)
AKİF ӘHMӘDGİL / Ölüm Kardeşliği (Şiir)
VALENTİNA GAVRİLOVNA ŞULBAYEVA (Aktaran: EKREM ARIKOĞLU) / Derin Geçitte I (Oyun)

DEĞERLENDİRMELER