Belleten 2009-2
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

Yıl: 2009-2 

Önceki sayılar - Previous issues Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN


Yayın Sorumlusu

Uzman Abdullah DURKUN

Uzman Âdem TERZİ

 


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 75

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1004/II

Baskı Yeri ve Tarihi

Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım

Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually

Yayın İlkeleri


İÇİNDEKİLER


Erol GÜNGÖRDÜ

Türkçede -kA- Pekiştirme EkiKlaus RÖHRBORN – Çeviren: Hakan YAMAN 

Uygur Budizminde Nirvana Öğretisi (I)Yong-Sŏng LI

 Teaching Turkish as a Foreign Language at Seoul National University (Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi)

 

 Zemire GULCALI

Eski Uygurca çımılaş-/çımşılaş-/çımkılaş- Fiilleri Üzerine Betül ULUTÜRK 

 Kıpçak Türkçesi Söz Varlığındaki Meyve Vermeyen Ağaç Adları Üzerine Bir İnceleme

 

 

Tanıtmalar

Mehmet ÖLMEZ / Berliner Turfantexte Dizisinin Uygurca Kitapları (2000-2015 Yılları Arası)

 

Haberler

Mehmet ÖLMEZ / ODA Juten 小田 壽典 80 Yaşında

 

   

    Yazı Kurulu

     Editorial Board


Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan AKAY
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç. Dr. Funda KARA
Erzurum Atatürk Üniversitesi


Bu sayının hakemleri
Referees of this issue

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN
Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ
Doç. Dr. Aziz MERHAN
Doç. Dr. Cüneyt AKIN
Doç. Dr. Engin ÇETİN
Doç. Dr. Oktay Selim KARACA
Doç. Dr. Rysbek ALİMOV
Yrd. Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYAZLI