Türk Dünyası Sayı 43
indir


TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 43 (Bahar/Spring 2017)

 
Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 88

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI


Yayın ilkeleri


 

Türk Dünyası dergisi milletlerarası hakemli dergidir.
Türk Dünyası dergisinin tarandığı dizinler
MLA
ASOS Index
SOBIAD
Google Scholar
Dergideki yazılara TUBİTAK/Dergipark üzerinden de erişilmektedir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapak                                                           İç Kapak-Künye

İÇİNDEKİLER

Semra ALYILMAZ/Borçalı Edebî Muhiti Üzerine (On Borçalı Literary Region)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.3
Âdem AYDEMİR/Orta Türkçede “Eski” ve “Yeni” Sözcükleri (The Words “Old” and “New” in Middle Turkish)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.5
Kuanyshbek KENZHALİN/Türk Dünyasında Deyim Bilimi Çalışmaları (Phraseological Research in Turkic World)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.7
Gülseren ÖZDEMİR-Metin ARIKAN/“Üyge Taba”da Kahraman Arketipi (Hero Archetype in “Üyge Taba”)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.10
Andrey Aleksandroviç POPOV (Çeviren: Atilla BAĞCI)/Viluysk Yakutlarında Şamanlık Bağışının Alınması (Receiving Shaman Gift for Viluysk Yakuts)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.12

Arap Harfli Yazıtlar ve Mezar Taşları Çalıştayı Bildirileri
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.16
Süleyman ÇİĞDEM/Bayburt Köylerindeki Cami Kitabeleri (Mosque Inscriptions in the Villages of Bayburt)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.17
Funda KARA/Saltuklu Dönemi Erzurum Kitabeleri (Erzurum Epigraphs of Saltukids Period)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.18
Hüseyin YURTTAŞ-H. Nevzat YANIK-Zerrin KÖŞKLÜ-Süleyman ÇİĞDEM- Muhammet L. KINDIĞILI/Kemah Kitabeleri (Kemah Inscriptions)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.20

DEĞERLENDİRMELER
Reşide GÜRSES/“Ədəbi Gürcüstan”
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.22
Serdar KARACA/“Kırgız Destanları XIV: Coodarbeşim”; “Özbek Destanları VI: Dalli”
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.23
Yaşar ŞİMŞEK / “Ġeşeng Ginle”
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.24

YİTİRDİKLERİMİZ
Ahat SALİHOV-Gülnar YULDIBAYEVA/Ahmet Süleymanov
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.25
Nail TAN/İsrafil Abbaslı; Enver Mahmut
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.26

HABERLER
Reşide GÜRSES/Türk Dünyasından Haberler (News from Turkish World)
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.28