Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN


Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Yazı Kurulu

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Başkan)

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

Prof. Dr. Bilal YÜCEL

Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzm. İrem Işıl ALTUN

Uluslararası hakemli dergi özelliğine sahip olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1953’te yayımlanmıştır.

Yayıncı

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA

Telefon : +90 (312) 457 52 76 Belgegeçer : +90 (312) 468 07 83

Genel ağ: http://tdk.gov.tr

E-posta: belleten@tdk.gov.tr