“Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Paneli” Priştine’ de gerçekleştirildi.

                                                                                                                                            Priştine, 03.05.2018

    TİKA, Priştine Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu desteğiyle “Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Paneli” Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştirildi.

kosova 1

    Panelin açış konuşmasını ilk olarak Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Myrvete BADİVUKU yaptı. Prof. BADİVUKU konuşmasında, bugün Türk dili ve edebiyatı bölümünün Kosova için çok önemli olduğunu belirterek Priştine Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünü çalışmalarından dolayı tebrik etti.

kosova 2

  Panelin ikinci konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım KILIÇ yaptı. KILIÇ konuşmasında, Kosova’da Türkolojinin 30 yılda yaşadığı zorluklara rağmen büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi. Ayrıca bu 30 yılda elde edilen başarıların haklı gururunu da yaşadıklarını belirtti.

    Panelde TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, bir konuşma yaptı. TİKA’nın Balkanlar ve Kosova’da yaptığı çalışmalarına değinen Dr. ÇEVİK, TİKA’nın Balkanlara hizmet etmesinin sebebinin Balkanlarda yaşayan insanların Türkçeye hizmet etmesi olduğunu söyledi. Ayrıca Kosova’nın Türkçenin ses bayrağının dalgalanmasında temsilci olduğunu da belirtti.

    Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lindita RUGOVA konuşmasında, Filoloji fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünün Türkçe üzerinde araştırmalar yapmada kilit konumda olduğunu söyleyerek Kosova’da Türkolojinin 40. yılında da görüşmek istediğini dile getirdi.

 

kosova 3

    Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir YAĞCILAR yaptığı konuşmada, Türkolojinin gelişmesinde Filoloji fakültelerinin hayati öneme sahip olduğunu ve Priştine’de Türk dili ve edebiyatı bölümünün olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

kosova 6

    Açış konuşmasını son olarak Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan MORİNA yaptı. Prof. MORİNA, 30 yıl boyunca Kosova’da Türkolojinin yaşadığı zorlukları anlattı. Kosova’da Türk dili ve edebiyatı bölümünün kurulmasıyla Türk diline, edebiyatına ve kültürüne olan ilginin arttığını da belirtti.

   Açış konuşmalarından sonra “Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi / Balkanlarda Türkolojinin Güncel Sorunları” oturumuna geçildi. Bu oturumda Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Prof. Dr. Ahmet BURAN, Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ, Prof. Dr. Vahit TÜRK, Prof. Dr. Mehmet AÇA, Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK, Prof. Dr. Xhemile ABDİU, Doç. Dr. Meryem SALİM tarafından Balkanlar ve Türkiye Türkolojisi çeşitli açılardan ele alındı. Ayrıca bu oturumda, Türk edebiyatındaki divan şairlerinin üçte birinin Balkanlarda yetiştiği, Kosova’nın da Türkçenin yaşaması açısından önemli bir bölge olduğu dile getirildi.

   Panelin 2. oturumunda Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Prof. Dr. Zikri TURAN, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN, Prof. Dr. Turgut TOK, Prof. Dr. Osman MERT, Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL tarafından Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı, Türkolojinin geleceği, Eski Anadolu Türkçesi ile Balkanlarda konuşulan Türkçenin benzerlikleri üzerinde duruldu.

kosova 9

   Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Paneli” 3. oturumunda, Prof. Dr. Agiemin BAUBEC, Prof. Dr. Lindita Latifi XHANARİ, Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK, Doç. Dr. Ahmet AKKAYA, Doç. Dr. Eyyüp SALLABAŞ, Doç. Dr. Hasan GÜLTEKİN, Öğr. Gör. Dr. Erol BARIN, Dr. Harun BEKİR birer bildiri sundu. Bu oturumda, Balkanlarda yaşayan iki dillilere Türkçenin öğretimi, Balkanlarda Türkçenin etkin dil olması, Tiran kütüphanelerinde bulunan Osmanlı eserleri ele alındı.

   Bu oturumun ardından panel sona erdi. Panele katılanlar Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi önünde fotoğraf çekindi.

kosova 10