“Ed-dürretü’l-mudiyye fî’l-lügati’t-Türkiyye”nin 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                        08.05.2018

                   ed dürretül_