3. Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı düzenleniyor.

                                                                                                                                                       26.06.2018

3.UluslararasıİsaretDili

    Birincisi 2013 yılında Lizbon’da, ikincisi ise 2015 yılında Amsterdam’da düzenlenen Uluslararası İşaret Dili Edinimi Konferansı’nın üçüncüsü 27-29 Haziran’da, İstanbul’da Koç Üniversitesinde düzenlenecek.  Hollanda’dan Radboud Üniversitesi, Türkiye’den ise Koç Üniversitesi ve Türk Dil Kurumunun destekçileri arasında bulunduğu faaliyette; konuşmacı, dinleyici ve çevirmen olarak 100’ün üzerinde katılımcı yer alacak. 3. İşaret Dili Edinimi Konferansı ile işaret dili edinimi hakkında Türkiye’de ve dünyadaki ilmî gelişmelerin paylaşılması, işaret dili eğitimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulması, ortak projelere zemin hazırlanması ve toplumda işaret diline dair farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.