“Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü”nün 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                            18.07.2018

                  18 3

    “Dil, insanlar arasındaki ortaklaşalıkların temelidir.” diyen Günay KARAAĞAÇ, ülkemizde genel dil bilimi ve özel dil bilimi üzerinde çalışanlar arasındaki kopukluğun pek çok araştırmacı gibi kendisini de üzdüğü ve sıkıntıya soktuğu için bu çalışmaya başladığını belirtir. KARAAĞAÇ’ın Türkçe ile uğraşırken çektiği sıkıntıları gidermek için giriştiği araştırmalar ve öğrenmeler sürecinde derlediği bilgileri herkesle paylaşma isteği, bu sözlüğün ortaya çıkmasını sağlamıştır.
    İlk baskısı 2013 yılında yapılan Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 3105 madde başı ve ara maddelerle birlikte 4000 civarında terim içermektedir. Terim bilgisi, terimlerin doğuşları, alanları, onların genel sözlükteki, kişi ve toplum hayatındaki yerleri gibi konuları inceleyen dil çalışmasıdır. İnsanların ilk veya ana dilleri ile başka diller hakkındaki ilgilerini arttıracak bir çalışma olan Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, her şeyden önce bir meslek çalışmasının ürünüdür.