X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenleniyor.

                                                                                                                                              11.10.2018

                      11102018

     Türk Dil Kurumu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile 17-19 Ekim’de “X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlenecek.

     Bu sene Atebetü'l-Hakayık’ın basılışının 100. yıl dönümü adına düzenlenen sempozyum 2005 yılından bu yana her yıl Türkiye ya da Türklerin yaşadığı Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya gibi farklı coğrafyalarda tertip ediliyor. Türkçenin geliştirilmesine ve ilmî düzlemde incelenmesine katkı sağlayan köklü ve mühim teşekküllerden biri olan sempozyuma dünyanın birçok ülkesinden araştırmacılar katılıyor. Sempozyumda işlenecek konular arasında ağız araştırmaları, Atebetü'l-Hakayık ve ilk İslami Türkçe metinler, basın yayın ve Türkçe, çağdaş Türk lehçeleri, dil öğretimi, dil siyaseti, dünyada Türklük bilimi merkezleri ve çalışmaları, iki dillilik, işaret dili ve Türkçe, köken bilgisi araştırmaları, kültür siyaseti ve Türkçe, kültür aktarımı ve Türkçe, müzik ve Türkçe, tarihî Türk lehçeleri, Türk dili araştırmalarında yöntem, Türk dili tarihi, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türkçenin söz varlığı, Türkçenin öğretimi yer almaktadır.

     Ayrıntılı bilgi için:

     https://dunyadiliturkce2018.ogu.edu.tr