Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Yazı Kurulu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 06.11.2002 tarih ve 445/24 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Başkan

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Üye

Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

Üye

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

Üye

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

Üye