Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı sona erdi.

                                                                                                                                                    22.10.2018

22.10.2018 1

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsünün Ankara’da düzenlediği Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı 20 Ekim’de değerlendirme oturumuyla sona erdi.

   Değerlendirme oturumunda görüşlerini dile getiren Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, çalıştayın çok faydalı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. GÜLSEVİN, hemen hemen bütün oturumlarda dil öğretiminde yeni yöntemleri kullanmanın ve teknolojiden yararlanmanın öne çıktığını vurguladı. Türkiye’de Türkçenin öğretimi için TÖMER gibi müstakil kurumların bulunduğunu belirten Prof. Dr. GÜLSEVİN, çağdaş Türk lehçelerinin öğretimi için de bu tarz kurumların faydalı olabileceğini ancak bunun için öncelikle bu lehçelerin öğrenilmesinin hem devlet hem de özel teşekküller için bir ihtiyaç hâline gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Türk Dil Kurumunun ağ sayfasında dil öğretimiyle alakalı bir bölüme de yer vererek hem çeşitli dillerin hem de çağdaş Türk lehçelerinin öğretim ve öğrenimine katkı sağlamayı düşündüklerini açıklayan Prof. Dr. GÜLSEVİN, Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı için bir araya gelen bilim adamlarından gelecek geniş çaplı ve uzun soluklu projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

     Çalıştay, katılımcılara ve katkıda bulunanlara katılma belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

22.10.2018 2

22.10.2018 3

22.10.2018 4