Türk Dünyası 46
indir


TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077 / e- ISSN: 2651-5091

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 46 (Güz/Autumn 2018)

 Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


 

Tasarım

Designed by 

 

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 88

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Başkan)

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ


Yayın İlkeleri

 

Türk Dünyası dergisi milletlerarası hakemli dergidir.
Türk Dünyası dergisinin tarandığı dizinler
MLA
ASOS Index
SOBIAD
Google Scholar
Dergideki yazılara TUBİTAK/Dergipark üzerinden de erişilmektedir.


 

Kapak                                          İç Kapak/Künye

İÇİNDEKİLER


DEĞERLENDİRMELER

           Nail TAN -  Azerbaycan Nasreddin Hoca Fıkra Külliyatı Da Yayımlandı

      Nail TAN -   Dünya Nasreddin Hoca Fıkra Külliyatı 1616’ya Yükseldi

YİTİRDİKLERİMİZ

                                    Nail TAN -   Osman Recep BAYMAK

HABERLER

          Şule GÜL -   Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Abay Kazak Millî Eğitim Üniversitesinin 90. Kuruluş Yıl Dönümü Faaliyetine Katıldı

          Erol DENİZ - Reşide GÜRSES - Şule GÜL -  Türk Dünyasından Haberler