Yeni Yayın: Karakalpak Türkçesi Grameri

                                                                                                                                          09.11.2018

                     karakalpak gramer

    Ceyhun Vedat UYĞUR tarafından yayıma hazırlanan Karakalpak Türkçesi Grameri: Fonetik, Morfoloji, Sentaks adlı kitap Türk Dil Kurumunun 1267. yayını olarak dil araştırmacılarının hizmetine sunuldu.
    Kitap, “Giriş”, “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi”, “Cümle Bilgisi” ve “Örnek Metinler” bölümlerinden oluşuyor. “Giriş”te Karakalpak Türkleri hakkında bilgi verildikten sonra “Ses Bilgisi” başlığı altında Karakalpak Türkçesindeki ünlüler, ses uyumları ve ses değişmeleri inceleniyor. Sonraki bölüm olan “Şekil Bilgisi”nde ekler, kelime türleri ve fiil çekimleri ele alınıyor. “Cümle Bilgisi” başlığı altında ise cümlenin ögeleri, cümle türleri ve cümle dışı unsurlar işleniyor. “Örnek Metinler”de Karakalpak Türkçesinden seçilen manzum ve mensur metinler hem asıl hâliyle hem de Türkiye Türkçesine aktarılarak veriliyor.