Türk Dili Ocak 2019
         

TÜRK DİLİ

Dil ve Edebiyat Dergisi

Cilt: CXVI Sayı: 805 Ocak 2019

Türk Dil Kurumu Adına  Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

 
   

İç Kapak Resmi

Âbidin Elderoğlu, kağıt üzerine sulu boya, 1962 (21x29,7cm).

İÇİNDEKİLER

Havvanur Közoğlu Buhuru Meryem
Hayrettin Orhanoğlu  Çok Sesli Anlatının Kıyısında:Aykut Ertuğrul Öyküleri 
Mahmut Hasgül Sanmayın
Zeki Altın Göktabut
Uğur Demircan Fotoğraf
Yunus Karakoyun Düş / Kıran
Martin Hartmann Ali Canip [Yöntem] I

Belgelik

Yitirdiklerimiz