“Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri: Haydut Montari”nin 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                                        06.02.2019

                                       haydut montari

    Eser, XIX. yüzyılın önde gelen romancılarından birisi olan Ahmet Midhat Efendi’nin Haydut Montari adlı romanının Latin harflerine aktarımını içermektedir. İlk baskısı 2003 yılında yapılan eserin ikinci baskısı 2018’de gerçekleştirilmiştir.
    Yazar, eserin “İfade-i Mahsusa” başlıklı bölümünde, bu eseri Avrupalı ünlü yazarların eserlerinden tercüme etmediğini, kendi tahayyül ve tasavvuru ile tasvir ve tahrir kıldığını belirtmektedir. 6 kitaptan oluşan bu eserde; Andrea, Sinyor Giorgino, Montari ve Angelina arasında yaşanan vakalar anlatılmıştır.