2009 Yılı Etkinlik Takvimi

2009 YILI TOPLANTI TAKVİMİ

Tarih Toplantı Adı Konuşmacılar Yer
13 Aralık 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu “Türk Dünyası Ortak Terimi Çalışmaları” Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / İSTANBUL
11-13 Aralık 9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ANKARA
9-10 Aralık Türkçe Günleri Bilim adamları Süleyman Demirel üniversitesi, TDK işbirliği ile ISPARTA
4 Aralık Türk Dili ve Atatürk Prof. Dr. Recep TOPARLI Şebinkarahisar MYO Şebinkarahisar / GİRESUN
3 Aralık Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hacettepe Üniversitesi ANKARA
21 Kasım Geçmişten Geleceğe Türkçe Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Uludağ Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Bursa Özel Kültür Okulları / BURSA
20 Kasım 2009 Türkçenin Güzellikleri Prof. Dr. Recep TOPARLI Özel Kılıçaslan Lisesi / KAYSERİ
20 Kasım 2009 Türkçenin Güzellikleri Prof. Dr. Recep TOPARLI Özel M. Yelkenoğlu Lisesi / KAYSERİ
18-20 Kasım Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Yurt içi ve yurt dışı bilim insanları Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, TÜBİTAK ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve TDK iş birliği ile AFYON
18 Kasım 26. Ulusal Bilişim Kurultayı “Türk Cumhuriyetlerinde Ortak Bilişim Terimlerine Doğru” Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV
Djavdet SÜLEYMANOV
Yergali YESBOSSYNOV
Akjarkın ABUOVA
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Türkiye Bilişim Derneği, TDK işbirliği ile ANKARA
16-17 Kasım Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları I Yurt içi ve yurt dışı bilim insanları Gazi Üni. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üni., TÜRKSOY ve TDK iş birliği ile ANKARA
13 Kasım 2009 Türkiye Hollanda İlişkileri ve Türkçe Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü / ANKARA
6 Kasım Mehmet Akalın ile Necmettin Hacıeminoğlu’nu Anma Etkinliği Bilim adamları Marmara Ü. Fen Edebiyat Fak. TDK iş birliği ile İSTANBUL
4 Kasım Türkçedeki Yozlaşma Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Kara Harp Okulu ANKARA
3 Kasım Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Dumlupınar Üniversitesi KÜTAHYA
30 Ekim Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN ALSAV Alanya Kültür ve Turizm Vakfı ALANYA
26-27 Ekim Doğumunun 990. Yılı Dolayısıyla Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bilim adamları İstanbul Üniversitesi Türkiyat Arş. Enstitüsü TDK iş birliği ile İSTANBUL
23 Ekim Prof. Dr. M. Kaya BİLGEGİL’i Anma Etkinliği Bilim adamları Atatürk Ü.- TDK iş birliği ile ERZURUM
22-25 Ekim II. Uluslararası Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitimi ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni Yurt içi ve yurt dışı bilim insanları Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, TDK iş birliği ile SAKARYA
21 Ekim Prof. Dr. Osman Nedim TUNA'yı Anma Etkinliği Bilim adamları Sakarya Üni. - TDK iş birliği ile SAKARYA
16 Ekim Gazetecilikte Dil ve Yazım Yerel Basın ve Dil Yanlışları Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Basın Yayın ve Enf. Gen. Müd. Manisa Valiliği, Manisa Gazeteciler Derneği MANİSA
12-14 Ekim Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni Bilim adamları Osmangazi Üni. - TDK iş birliği ile ESKİŞEHİR
9 Ekim Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Saadettin Buluç, Prof. Dr. Faruk Timurtaş’ı Anma Etkinliği Bilim adamları İstanbul Ü. Fen Edebiyat Fak. TDK iş birliği ile İSTANBUL
5-9 Ekim 5. Türkçe Günleri “Geçmişten Geleceğe Türkçe” Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN İTÜ Dil ve Tarih Kulübü İSTANBUL
30 Eylül - 2 Ekim Muğla Türkoloji günleri 4 Bilim adamları Muğla Üni. TDK iş birliği ile MUĞLA
26 Eylül Uluslararası Türk dili Araştırmalarında yeni Arayışlar: Yurt Dışındaki Enstitü ve Bölüm Başkanları Çalıştayı /Tarama Sözlüğünün sanal ortamda kullanıma açılışı Yurt Dışındaki Enstitü ve Bölüm Başkanları TDK / ANKARA
21 Eylül Dil Festivali Sunumu Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Bremen / ALMANYA (UNESCO)
11 Eylül Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Pekin Büyükelçiliği / ÇİN
7 Eylül Kuruluşunun 77. Yılında Türk Dil Kurumu ve Bugünkü Çalışmaları Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Merkezî Milliyetler Üniversitesi / ÇİN
2-10 Ağustos 2009 Üniversite Giriş Sınavlarında Türkçe Bilim adamları ANTALYA
26-31 Temmuz 2009 52. PIAC Toplantısı Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN Huhhot / ÇİN
10 Temmuz Türkçenin Tarihçesi Prof. Dr. Recep TOPARLI TDK / ANKARA (Türkoloji Yaz Stajı öğrencilerine)
4 Temmuz Hollanda’da Türkçenin 400. Yılı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi / HOLLANDA
29-30 Haziran 2009 Çağdaş Folklorun Güncellik Meseleleri Rusya Federasyonu Türkologları Millî Komitesi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Tataristan / KAZAN
24 Haziran Türkçenin Doğru ve Etkili Kullanılması Prof. Dr. Recep TOPARLI Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü / ANKARA
8 Haziran Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Birlik Vakfı / ANKARA
1 Haziran Güzel Türkçemiz Prof. Dr. Recep TOPARLI Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4 Mevsim Tiyatro Salonu ANKARA
1 Haziran Türkçenin Etkin Kullanılmasında Milli Güç ile Millî Güvenliğimize Etkileri Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Milli Güvenlik Akademisi ANKARA
27 Mayıs Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI TDK ANKARA (Türkiye Kız İzciler Derneği katılımı ile )
23 Mayıs Radyo ve Televizyonlarda Doğru ve Güzel Türkçe Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN RTÜK Eğitim Semineri İSTANBUL
21-23 Mayıs II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bilim adamları Kafkas Ü.-TDK Ortaklaşa/ KARS
20 Mayıs Türk Dil Kurumu ve Çalışmaları Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Recep TOPARLI
Uzm. Belgin AKSU
Kafkas Üniversitesi KARS
15-16 Mayıs Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Oğuz ÖZDEM
Ali KOZAN
Ferruh AĞCA
Zuhal KÜLTÜRAL
Hülya Kasapoğlu ÇENGEL
Gülden Sağol YÜKSEKKAYA
Nuri YÜCE
Mehmet HAZAR
Metin Ziya KÖSE
Bilim adamları Nevşehir Ü.-TDK Ortaklaşa/NEVŞEHİR
15 Mayıs Türk Dil Kurumu Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Recep TOPARLI
Acıgöl Kaymakamlığı NEVŞEHİR
13 Mayıs Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma” Etkinliği Bilim adamları Hacettepe Üni. TDK iş birliği ile Hacettepe Üniversitesi ANKARA
1 Mayıs Türkçenin Önemi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Işıklar Askerî Lisesi Komutanlığı BURSA
27-29 Nisan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Çalıştayı Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA /td>
27 Nisan Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Işıklar Askerî Lisesi Komutanlığı BURSA
27 Nisan Türkçenin Önemi ve Etkili Kullanımı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Işıklar Askerî Lisesi Komutanlığı BURSA
25 Nisan Avrasya Edebiyat Günleri “Türkmensahra Türkmenlerinin Dili ve Edebiyatı” Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Avrasya Yazarlar Birliği Milli Kütüphane Başkanlığı işbirliği ile ANKARA
17 Nisan 2. Genel Tıp Kongresi ve Kültür Şöleni “Türkçe Tıp Terimler” Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA
16-17 Nisan Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Kırıkkale Üniversitesi ve TDK iş birliği ile KIRIKKALE
10 Nisan Karadeniz Çevresi Türk Dili ve Lehçeleri Prof. Dr. Mustafa ÖNER ORDU
10 Nisan Orta Asya’dan Karadeniz’e Türk Dili (Dilin Millet Hayatındaki Önemi) Doğu Karadeniz’de ve Kafkaslarda Türk Dilinin ve Kültürünün Etkileri Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Erdoğan BOZ
ARTVİN
9 Nisan Karadeniz Çevresi Türk Dili ve Lehçeleri Prof. Dr. Mustafa ÖNER GİRESUN
9 Nisan Doğumunun 90. Yılında Prof. Dr. Hasan EREN’i Anma Toplantısı ve Prof. Dr. Hasan Eren kitaplığının açılış töreni Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Eren ailesi adına konuşmalar
TDK
9 Nisan Orta Asya’dan Karadeniz’e Türk Dili (Dilin Millet Hayatındaki Önemi) Doğu Karadeniz’de ve Kafkaslarda Türk Dilinin ve Kültürünün Etkileri Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Erdoğan BOZ
RİZE
8 Nisan Doğu Karadeniz’de ve Kafkaslarda Türk Dilinin ve Kültürünün Etkileri Orta Asya’dan Karadeniz’e Türk Dili (Dilin Millet Hayatındaki Önemi) Karadeniz Çevresi Türk Dili ve Çehreleri Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Mustafa ÖNER
TRABZON
31 Mart Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sonuçlar Bilgi Şöleni “Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Çalışmaları” Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Türksoy Gen. Müd., Kül. ve Tur. Bak. TİKA, Gazi Üni, Maltepe Üni., Avrasya Yaz. Birliği işbirliğiyle Maltepe Üniversitesi İSTANBUL
12 Mart Millî Mücadele Edebiyatı, Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Prof. Dr. Necat BİRiNCİ TDK
5-6 Mart Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri Uluslararası Çalıştayı Prof. Dr. Günay Karaağaç Ermeniceye Türkçenin Katkısı
Prof. Dr. Erdoğan Boz, Gürcistan Yer Adlarında Türk Dilinin İzleri
Prof. Dr. Feridun Celilov, Kafkaslarda Türk Dilinin İşlenme Dairesi
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Ermeni Harfli Türkçe Metinler Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Nadejda Chirli, Ermeni Kıpçakçası Söz Varlığı Üzerine
Prof. Şurettin Memmedov, Eski Çağda Gürcistan’dan Türk Kültürünün İzleri
Doç. Dr. Günnare Mehmedov, Gürcistan’da Türkolojinin Tarihi
Adem Terzi, Gürcü Yemek Adlarında Türkçenin İzleri
Prof. Nana Kaçarava, Çağdaş Gürcü ve Türk Dillerinde Ortak Doğu Asıllı Söz Varlığı
Prof. Dr. Maria Cikia, Türk-Gürcü Ad Verme Gelenekleri Hakkında Bir İnceleme
Mehmet Dikkaya, Kafkaslarda Osmanlı Mirası Etkileri
Ardahan Ü.- TDK ortaklaşa ARDAHAN
5-6 Mart 3. Türkçe Günleri Bilim adamları Hacettepe Ü. – TDK ortaklaşa ANKARA
4 Mart Neden Okuyoruz; Niçin Okumalıyız? Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Digor Kaymakamlığı/KARS
25 Şubat Turkcheleshen Türkçe Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Bilkent Üniversitesi Bilkent ANKARA
24 Şubat Güzel Türkçemiz Prof. Dr. Recep TOPARLI Karayolları Genel Müdürlüğü ANKARA
24 Şubat Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Plevne İlköğretim Okulu Sincan ANKARA
19 Şubat Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Özel Ekrem Elginkan İlköğretim Okulu İSTANBUL
13 Şubat Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ANTALYA
12 Şubat Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Enis Şanlıoğlu Lisesi Müdürlüğü Seydişehir / KONYA
24-26 Ocak Kaşgarlı Mahmud Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hollanda Türkevi Researe Center HOLLANDA
22-23 Ocak Türkçenin Gücü
Türkçenin Yazım Kuralları
Prof. Dr. Recep TOPARLI Denizcilik Müsteşarlığı ANKARA
19-20 Ocak Türkçenin Gücü
Türkçe Dil Bilgisi
Prof. Dr. Recep TOPARLI Rekabet Kurumu Başkanlığı ANKARA
17 Ocak Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Yeni Umut TİKA iş birliği ile) BULGARİSTAN
12 Ocak Ali Emirî Sohbetleri “Binyıl Önce Binyıl Sonra: Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk” Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Milletler Yazma Eserler Kütüphanesi İSTANBUL
5 Ocak - 13 Nisan 2008-2009 Bahar Dönemi Ortak Eğitim Uygulaması TOBB Ekononomi ve Teknoloji Üniversitesi Eğitim TDK


NOT: Yeri TDK (Türk Dil Kurumu) olarak belirtilen konuşmalar, “Atatürk Bulvarı, 217
Kavaklıdere/ANKARA adresindeki TDK Konferans Salonunda yapılmaktadır.

1. Yurtdışı Toplantılar (Mavi)
2. Ankara Toplantıları (Yeşil)
3. Ankara Dışı Toplantılar (Kırmızı)

KURUMUMUZ UZMANLARININ EĞİTİCİ OLARAK KATILDIKLARI TOPLANTILAR
Adı Soyadı Katıldığı Kurum Konusu Katıldığı Tarihler

Neclâ YALÇINER

Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi/ ANKARA

Türkçenin Gücü Dil Bilincinin Geliştirilmesi

23.12.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Gümrük Müsteşarlığı

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları

2-3-10-11-12-17.11.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Alanya Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı ALANYA

Türk Dili

30.10.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Özel Kipaş Eğitim Kurumları KAHRAMANMARAŞ

Türkçemizin Yapısı ve Uygulaması

9.9.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı ANKARA

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları

17-18.8.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Hazine Müsteşarlığı ANKARA

Türkçe ve Dil Bilgisi

15.7.2009

Necla YALÇINER

Tosya Kay. Milli Eği. Müd. Yatılı İ.Ö.O. işbirliği ile TOSYA / KASTAMONU

Türkçenin Gücü

11.06.2009

Neclâ YALÇINER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü / ANKARA

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

04.06.2009

Hatice YAZICI MALKOÇ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü / ANKARA

Yazım Kuralları

03.06.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Halil Atila İlköğretim Okulu İZMİR

Türkçenin Gücü

7.5.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı ANKARA

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları

28.4.2009

Necla YALÇINER

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Yazışma Kuralları

13.3.2009

Necla YALÇINER

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Yabancı Kelimelerin Kullanımıı

12.3.2009

Necla YALÇINER

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Dil Bilgisi

11.3.2009

Necla YALÇINER

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Yazım Kuralları

10.3.2009

Betül EYÖVGE YILMAZ

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Türkçenin Etkili ve Doğru Kullanımı

9.3.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Dış Ticaret Müsteşarlığı ANKARA

Türkçe Yazım Kuralları ve Resmî Yazışma Kuralları

6.3.2009

Betül EYÖVGE YILMAZ

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Yazışma Kuralları

6.3.2009

Betül EYÖVGE YILMAZ

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Yabancı Kelimelerin Kullanımı

5.3.2009

Betül EYÖVGE YILMAZ

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Dil Bilgisi

4.3.2009

Betül EYÖVGE YILMAZ

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ANKARA

Yazım Kuralları

3.3.2009

Belgin TEZCAN AKSU

Hazine Müsteşarlığı ANKARA

Türkçe ve Dil Bilgisi

26.2.2009

Neclâ YALÇINER

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

18-19.2.2009

Hatice YAZICI MALKOÇ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ANKARA

Türkçe Dil Bilgisi, İmla ve Yazım Kuralları

18.2.2009

Hatice YAZICI MALKOÇ

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı ANKARA

Türkçe Dil Bilgisi, İmla ve Yazım Kuralları

17.2.2009

Betül EYÖVGE YILMAZ

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Bakanlığı ANKARA

Türkçe Dil Bilgisi, İmla ve Yazışma Kuralları

12.2.2009

Hatice YAZICI MALKOÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı ANKARA

Türk Dili ve Yazışma Kuralları

2-3-4.2.2009