2006 Yılı Etkinlik Takvimi

TOPLANTI TAKVİMİ 2006

Tarih Toplantı Adı  Konuşmacı Yer
5 Ocak 2006 1922’den Günümüze Adana Ağızları Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN ADANA A. Arş. M. Adana Valiliği
24 Şubat 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Kocatepe Rotary Kulübü ANKARA
25 Şubat 2006 Türk Dili ve Yazım Kuralları Prof. Dr. Recep TOPARLI SİVAS
26 Şubat 2006 Türk Dili ve Yazım Kuralları Prof. Dr. Recep TOPARLI TOKAT
23-24 Şubat 2006 Türk Dilini Doğru ve Etkin Kullanma Eğitimi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Recep TOPARLI
Doğan Yayın Holding İSTANBUL
11 Mart 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Kocatepe Rotary Kulübü-ANKARA
15 Mart 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Kavaklıdere Rotary Klb. ANKARA
16 Mart 2006 Kitle İletişim Araçlarında Doğru ve Güzel Türkçe Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Basın  Enstitüsü Dern. İSTANBUL
17 Mart 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Çiğli Kaymakamlığı İZMİR
23 Mart 2006 Güzel Türkçemiz Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Rotary Kulübü  ADANA
23 Mart 2006 Türkçenin Yazım Sorunları Prof. Dr. Recep TOPARLI Atatürk Ü. Türkiyat Araş. Ens. Müd. ERZURUM
23 Mart 2006 Türkçe Sözlük Prof. Dr. Recep TOPARLI Atatürk Ü. Fen-Ed. F. ERZURUM
25 Mart 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Erol Altaca Okullar İSTANBUL
28 Mart 2006 Türkçenin Gücü ve Türk Dil Kurumu Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Süleyman Demirel Ü. ISPARTA
3 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Gazi Ü Eğitim Fak. ANKARA
3 Nisan 2006 Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlük Prof. Dr. Recep TOPARLI Millî Eğitim Bakanlığı ANKARA
7 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Mersin Ü.Fen-Edeb. Fak. MERSİN
6-7 Nisan 2006 Türk Dilini Doğru ve Etkin Kullanma Eğitimi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALINProf. Dr. Recep TOPARLI   Doğan Yayın Holding İSTANBUL
12 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Kemal Serhatlı PMYO. ADANA
19 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI PMYO Müdürlüğü MALATYA
20 Nisan 2006 Türkçede Yazım Kuralları Prof. Dr. Recep TOPARLI,
Uzman Belgin AKSU
Uzman Beyza GÜLTEKİN
Anadolu Ajansı ANKARA
21 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN İl Milli Eğt. Md. K.MARAŞ
24 Nisan 2006 Dünden Bu Güne Türkçemiz Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Bilkent Üniversitesi  ANKARA
25 Nisan 2006 Türkçenin gücü ve Türk Dil Kurumu Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN İnönü Üniversitesi MALATYA
25 Nisan 2006 Türkçenin gücü ve Türk Dil Kurumu Doç. Dr. Mustafa KAÇALİN Bilecik Valiliği BİLECİK
26 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI PMYO Müdürlüğü TRABZON
26 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Trabzon Valiliği TRABZON
26 Nisan 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI KTÜ Fen-Ed. Fak. TRABZON
03 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI VALİLİK-  GAZİANTEP
03 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI PMYO Müdürlüğü GAZİANTEP
3-6 Mayıs 2006 Atatürk ve Türkçe Matematik Terimleri Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Matematikçiler Dern.  ANKARA
04 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Erdoğan BOZ Adıyaman Valiliği ADIYAMAN
04 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Ceval  KAYA Bursa Valiliği  BURSA
04 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Melek ÖZYETGİN Mersin Valiliği MERSİN
05 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Melek ÖZYETGİN Hatay Valiliği HATAY
05 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN Çankırı Valiliği ÇANKIRI
08 Mayıs 2006 II. Türkçenin Coğrafyaları Birleştiren Kimliği Prof. Dr. Murat BARKAN Eskişehir

Prof. Dr. Maria DJİNDİC Sırbistan

Dr. Kerime FİLAN Bosna-Hersek

Prof. Dr. Erika GİLSON ABD

Prof. Dr. Çoban HIDIR IRAK

Prof. Dr. E.Csato JOHANSON İsveç

Prof. Dr. Lars JOHANSON İsveç

Prof. Dr. Mark KIRSCHNER Alm.

Prof. Dr. Kıncses NAGY Macaristan

Prof. Dr. Nilüfer G.NASKALİ  İst.

Prof. Dr. Kamil V.NERİMANOĞLU AZERBAYCAN

Prof. Dr. İsa ÖZKAN Ankara

Prof. Dr. Nadir E.UZUN Ankara

Prof. Dr. Johan VANDEWALLE Belçika

Karaman Valiliği - TDK  - TİKA İşbirliği/ ANKARA
09 Mayıs 2006 I. Türkçe Gençlik Kurultayı Abant İzzet Baysal, Ankara, Başkent, Bilkent, Çanakkale On Sekiz Mart, Doğu Akdeniz, Erciyes, Girne Amerikan, Hacettepe, Lefke Avrupa, Niğde, ODTÜ, Samsun On Dokuz Mayıs,Selçuk, Süleyman Demirel, Uluslararası Kıbrıs, Yakındoğu, Yıldız Teknik Üniversitelerinin Türkçe ile ilgili öğrenci temsilcileri Karaman Valiliği - TDK  - TİKA İşbirliği/ ANKARA
09 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Millî Eğt. Müd. ERZİNCAN
09 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Atatürk Ü. Eğt. Fak.  ERZİNCAN
11 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Ceval  KAYA Çanakkale Valiliği ÇANAKKALE
15-17 Mayıs 2006 Türk Dilinin Doğru ve Güzel Kullanımı Prof. Dr. Recep TOPARLI RTÜK- SİVAS
17 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI PMYO Müdürlüğü YOZGAT
25-26 Mayıs 2006 I. Türkoloji Kurultayının 80. yıldönümü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Milli İlimler Akademisi Azerbaycan
26 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Adana Valiliği ADANA
26 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN İSTEK Vakfı İSTANBUL
26 Mayıs 2006 Türkçenin Gücü Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN Zonguldak Valiliği ZONGULDAK
29 Mayıs 2006 Doğumunun 125. Yılında Atatürk ve Türk Dili  (Türk Dil Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi ortaklaşa) Açış Konuşmaları
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
(Türk Dil Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Sadık TURAL
(Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı)

Atilla KOÇ
(Kültür Bakanı)

Açılış Bildirileri
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

Prof. Dr. Mehmet SARAY

Konuşmacılar
Prof. Dr. Ali UÇAN

Prof. Dr. Nurhan KARADAĞ

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM

Prof. Dr. Mustafa ERKAL

Prof. Dr. Öndr GÖÇGÜN

Prof. Dr. Mustafa ÖNER

Doç. Dr. Melek ÖZYETGİN

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ

ANKARA
03 Haziran 2006 Türkçenin Sorunları Açılış  ve Konuşmalar 
Prof. Dr. Sadık TURAL

Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ

Oturumlar
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Prof. Dr. Zafer ÖNLER

Doç. Dr. Murat ÖZBAY

Yard.Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU

Yard. Doç. Dr. Celal Demir

Berna ESİN

Kolin Otel ÇANAKKALE
03 Haziran 2006 Türkçenin Sorunları Yard. Doç. Dr. Hüseyin YENİÇERİ
Dr. İdris KARAKUŞ
Halk Eğitim Merkezi Salonu Bayramiç ÇANAKKALE
03 Haziran 2006 Türkçenin Sorunları Dr. Hüseyin AĞCA
Dr. Reşide GÜRSES
Çiğdem KAYA
Ferhat KAYA
Atatürk Meslek LisesiGelibolu
ÇANAKKALE
07 Haziran 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Server Vakfı ANKARA
07 Haziran 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Ankara Atatürk Lisesi ANKARA
08 Haziran 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Van Valiliği VAN
9-10 Haziran 2006 II. Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı Açış Oturumu

Sami DÖNMEZ

Prof. Dr. Murat AŞKAR

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Prof. Dr. H. Faruk KARADOĞAN

Prof. Dr. Eşref ADALI

Türkçe Derleme Çalışmaları Oturumu

Prof. Dr. Eşref ADALI

Betül İĞDELİ GÜVENÇ

Sumru ÖZSOY

Doç. Dr. Yalçın ÇEBİ

Dr. Meltem Turhan YÖNDEM

Necdet KESMEZ

Bilgisayar Destekli Sözlük Hazırlama Çalışmaları Oturumu

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Belgin AKSU

Ahmet AYVALI

Prof. Dr. Nihat KINIKOĞLU

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Prof. Dr. Tuncer ÖREN

Araş. Gör. Özlem ÇETİNOĞLU

Bilgisayar Destekli Çeviri Programlarını Hazırlama Çalışmaları Oturumu

Prof. Dr. Yahya KARSLIGİL

Hüseyin DEMİR

Prof. Dr. Altay GÜVENİR

Doç. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ

Araş. Gör. A. Cüneyd TANTUĞ

Orhan BİLGİN

İstanbul Teknik Üniversitesi İSTANBUL
24 Haziran 2006 Halklar Arası İlişkilerde Çevirinin Rolü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN TDK
26 Haziran 2006 Kitle İletişim Araçlarında Doğru ve Güzel Türkçe Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN SAMSUN
28 Haziran 2006 Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Prof. Dr. Recep TOPARLI Bilkent Üniversitesi ANKARA
28 Haziran 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Side Belediyesi  SİDE
12 Temmuz 2006 Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun 74. Yılı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Prof. Dr. Sadık TURAL

Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

Söyleşi:
Kenan IŞIK

TDK ANKARA
30 Temmuz – 4 Ağustos 2006 49. PIAC Toplantısı Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ Berlin ALMANYA
7-8 Eylül 2006 Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Sakarya Üniversitesi SAKARYA
12 Eylül 2006 Kırgız Bitki Adlarının Eskiliği Dr. Anarhan NADİROVA TDK ANKARA
16-20 Eylül 2006 Uluslararası Şehriyar’ı Anma Konferansı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Tahran, Tebriz  İRAN
19 Eylül 2006 Türk Dili Bilinci ve Atatürk Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Giresun Valiliği GİRESUN
19-22 Eylül 2006 Mustafa Kemal Atatürk - Haydar Aliyev ve Nahçıvan: Hayat İnkişaf Modelinin Uluslararası Sempozyumu Prof. Dr. Erman ARTUN NAHÇIVAN
21 Eylül 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Kırklareli Valiliği KIRKLARELİ
26 Eylül 2006 74. Dil Bayramı Açış Konuşmaları

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Prof. Dr. Sadık TURAL

Hilmi GÜLER

Söyleşi:
Yöneten:
Prof. Dr. Recep TOPARLI

İnci ERTUĞRUL

Sümer EZGÜ

Tansu POLATKAN

TDK ANKARA
30 Eylül 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Nuretttin DEMİR Artvin Valiliği ARTVİN
9-13 Ekim 2006 Türkçenin Bugünkü Durumu Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN İstanbul Teknik Üniversitesi
10 Ekim 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Fatih Üniversitesi İSTANBUL
29 Ekim 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Nuretttin DEMİR Sinop Valiliği  SİNOP
30 Ekim-1 Kasım 2006 Türkçe Sözlük ile Balkanlarda Onun Önemi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Sırbistan Bilimler ve Sanat Akademisi Sırp Dili Enstitüsü BELGRAD / SIRBİSTAN
06 Kasım 2006 Atatürk ve Türk Dili Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

Prof. Dr. Mustafa ÖNEN

Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi
AFYON
13 Kasım 2006 Türkçenin Gücü Doç. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN Valilik- ÇORUM
14-19 Kasım 2006 Türk Dünyası VI.  Ekonomi, Dil ve Bilişim İşbirliği Forumu Prof. Dr. Yusuf ÜNLÜ

Prof. Dr. Ceval KAYA

Yrd. Doç. Dr. Müslüme NARİN

Belgin AKSU

BİŞKEK (KIRGIZİSTAN)
21 Kasım 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Kars Valiliği- KARS
22 Kasım 2006 Türk Destanları Üzerine Prof. Dr. Karl REİCHL TDK ANKARA
24 Kasım 2006 Öğretmenler Günü Söyleşisi Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Hacettepe Üniversitesi ANKARA
27 Kasım 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Şanlıurfa Valiliği-ŞANLIURFA
28 Kasım 2006 Türkçenin Bugünkü Durumu ve Türkçeyi Korumada Gençlere Düşen Görevler Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Çağrıbey Anadolu Lisesi/ ANKARA

7 Aralık 2006 Güney ve Kuzey Azerbaycan’da Dil Politikaları Prof. Dr. Kâmil Veli NERİMANOĞLU TDK ANKARA
8 Aralık 2006 Atatürk’ün Türkçeye Verdiği Önem Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Beykent Üniversitesi / İSTANBUL
13 Aralık 2006 Güzel Türkçemiz: Türkçenin Gücü ve Kullanımı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / ANKARA
14 Aralık 2006 Dil Bilinci ve Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi / ESKİŞEHİR
14 Aralık 2006 Türkçenin Gücü ve Dil Bilinci Çalıştayı TDK Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Grubu Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi / ESKİŞEHİR
15 Aralık 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Milli Eğitim Vakfı Özel Avni Akyol Lisesi Güzelbahçe/İZMİR
19 Aralık 2006 Türkçenin Gücü Prof. Dr. Recep TOPARLI Manavgat Özel Akdeniz Başarı İ.Ö. Okulu / ANTALYA
19 Aralık 2006 Atatürk ve Türk Dili Prof. Dr. Recep TOPARLI Side Belediyesi Gençlik Merkezi / ANTALYA
21 Aralık 2006 Atatürk ve Türk Dili Dr. Reşide GÜRSES Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi / ANKARA
22 Aralık 2006 Türk Dilinin Önemi ve Basında Kullanımı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Artvin Gazeteciler Derneği / ARTVİN
23 Aralık 2006 Türkçe Sevdalısı Bir Yürek : Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Aydınlar Ocağı Genel Merkezi / İSTANBUL


NOT:  Yeri TDK (Türk Dil Kurumu) olarak belirtilen konuşmalar, “Atatürk Bulvarı, 217
Kavaklıdere/ANKARA adresindeki TDK Konferans Salonunda yapılmaktadır.

1. Yurtdışı Toplantılar (Mavi)
2. Ankara Toplantıları (Yeşil)
3. Ankara Dışı Toplantılar (Kırmızı)

KURUMUMUZ UZMANLARININ EĞİTİCİ OLARAK KATILDIKLARI TOPLANTILAR
Sıra Nu. Adı Soyadı Katıldığı Kurum Konusu Katıldığı Tarihler

1

Dr. Reşide GÜRSES

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn. Müdürlüğü

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

29-30/10/2006

2

Dr. Reşide GÜRSES
Belgin Tezcan AKSU
Necla Yalçıner GÜNDÜZ
Betül Eyövge YILMAZ
Hatice Yazıcı MALKOÇ
Beyza GÜLTEKİN

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları

30/10/2006
02/11/2006

3

Dr. Reşide GÜRSES

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

10-11/10/2006
07-08/11/2006

4

Dr. Reşide GÜRSES

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

29-30/11/2006

5

Belgin Tezcan AKSU

Hazine Müsteşarlığı

Türkçe ve Dil Bilgisi

02/02/2006

6

Belgin Tezcan AKSU

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Türkçenin Resmî Yazışmalarda Doğru ve Etkin Kullanımı

21/03/2006

7

Belgin Tezcan AKSU

Başbakanlık Merkez Teşkilatı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

27-28-29/03/2006

8

Belgin Tezcan AKSU

MGK Genel Sekreterliği

Türk Dilini Etkili Kullanma

03/05/2006

9

Necla Yalçıner GÜNDÜZ

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

.../05/2006

10

Betül Eyövge YILMAZ

Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı

Türkçe ve Dil Bilgisi Kuralları

13/07/2006

11

Betül Eyövge YILMAZ

Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Daire Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

20-21/09/2006

12

Betül Eyövge YILMAZ

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkez Müdürlüğü

Türk Dili ve İmlâ Kuralları

02/10/2006

13

Hatice  Yazıcı MALKOÇ

Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı

Türkçe ve Dil Bilgisi Kuralları

27/07/2006

14

Hatice Yazıcı MALKOÇ

Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Daire Başkanlığı

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

06-07/09/2006