Kitaplar

549

TÜRK DİL KURUMU: Türkçe Sözlük: Ankara 2019, 11. Baskının Tıpkıbasımı, 2800 s.

90,00 TL

859

TÜRK DİL KURUMUYazım Kılavuzu: Ankara 2019, 27. Baskının Tıpkıbasımı, 592 s.

10,00 TL

916

TÜRK DİL KURUMU:İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski: Ankara 2007.

6,00 TL

9

İbni-Mühennâ Lûgati (İstanbul nüshasının türkçe bölüğünün endeksidir): Çeviren:  Aptullah Battal TAYMAS,  Ankara 1997, 3. Baskı, 109 s.

2,00 TL

10

TÜRK DİL KURUMU: Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu: Ankara 2017, 2. Baskı,  372 s.

4,00 TL

11

TÜRK DİL KURUMU: Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu: Ankara 2017, 2. Baskı, 340 s.

4,00 TL

62

CAFEROĞLU, Ahmet: Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1995, 320 s.

4,00 TL

91

CAFEROĞLU, Ahmet: Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1994, 304 s.

4,00 TL

93

YUDAHİN, K. K.: Kırgız Sözlüğü: Çeviren: Abdullah TAYMAS, Ankara 2011, Birleştirilmiş 1. Baskı, 2011, 822 s.

46,00 TL

104

KÜRKÇÜOĞLU, Urfalı Kemal Edip: Urfa Ağzı: Ankara 1991, 2. Baskı, 149 s.

2,00 TL

107

CAFEROĞLU, Ahmet: Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1995, 346 s.

4,00 TL

116

CAFEROĞLU, Ahmet: Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1994, 381 s.

4,00 TL

169-219

ERGİN, Muharrem: Dede Korkut Kitabı 1-2: Ankara 2018, Birleştirilmiş 2. Baskı, 1015 s.

40,00 TL

211

TÜRK DİL KURUMU:Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü: Yöneten: Ömer Asım AKSOY, Ankara 2009.

80,00 TL

212

TÜRK DİL KURUMU:Tanıklariyle Tarama Sözlüğü: Düzenleyenler: Ömer Asım AKSOY, Dehri DİLÇİN, Ankara 2009.

70,00 TL

214D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 327 s.

10,00 TL

250

GÜRAY, Sevim: Ahmet Vefik Paşa: Ankara 1991, 2. Baskı, 164 s.

2,00 TL

258D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Gezi Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 293 s.

10,00 TL

260

CAFEROĞLU, Ahmet Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2015, 3. Baskı, 335 s.

20,00 TL

274D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Mektup Özel Sayısı: Ankara 2017, 3. Baskı, 610 s.

16,00 TL

279-331

TÜRK DİL KURUMU:Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler: Yayına Hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2016, Birleştirilmiş Baskı, 494 s.

10,00 TL

286D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı: Ankara 2018, 4. Baskı, 413 s.

8,00 TL

298D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 301 s.

10,00 TL

340

DİLÂÇAR,  A.: Kutadgu Bilig İncelemesi: Ankara 2016, 5. Baskı, 208 s. + 1 levha 

12,00 TL

344

AĞAKAY, Mehmet Ali: Atatürk’ten 20 Anı: Ankara 2015, 7. Baskı, 40 s.

4.00 TL

349D

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı: Ankara 2013, 456 s.

8,00 TL

379-380D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Dil Öğretimi Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 266 s.

10,00 TL

384

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir: Atatürk ve Harf Devrimi: Ankara 2009, 4. Baskı, 141 s.

8,00 TL

409D

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Eski Türk Şiiri) Özel Sayısı: Ankara 2011, 157 s.

4,00 TL

413

TÜRK DİL KURUMU: Bilimsel Bildiriler 1972: Ankara 1975, 575 s.

4,00 TL

415D-416D-417D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Divan Şiiri) Özel Sayısı: Ankara 2017, 3. Baskı, 718 s.

16,00 TL

419

OLCAY, Selâhattin - A. Bican ERCİLÂSUN - Ensar ASLAN: Arpaçay Köylerinden Derlemeler: Ankara 1988, 398 s.

4,00 TL

439

AKSAN, Doğan: Her Yönüyle Dil: Ankara 2015, 6. Baskı, 244 s.

20,00 TL

445D-450D

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı-III Halk Şiiri: Ankara 2013, 455 s.

18,00 TL

445

TEZCAN, Semih: Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri: Ankara 1994, 568 s.

4,00 TL

450

DALLI, Hüseyin: Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar: Ankara 1991, 201 s.

2,0 TL

481-482D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Çağdaş Türk Şiiri) Özel Sayısı: Ankara 2017, 4. Baskı, 784 s.

16,00 TL

490

TÜRKAY, Kaya: A. DİLÂÇAR: Ankara 1982, 266 s.

2,00 TL

495

ULÇUGÜR, İsmail: Agâh Sırrı LEVEND: Ankara 1982, 304 s.

2,00 TL

496

ÖZDEMİR, Emin: Mustafa Nihat ÖZÖN: Ankara 1982, 156 s.

2,00 TL

499

ÇAM, Ayfer: Tahir Nejat GENCAN: Ankara 1982, 95 s.

2,00 TL

500

BİN MEZÎD, Ömer: Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Hazırlayan: Mustafa CANPOLAT, Ankara 1995, 922 s.

6,00 TL

501

ATABAY, Neşe: Mehmet Ali AĞAKAY: Ankara 1982, 124 s.

2,00 TL

503

DİLÇİN, Cem: Yeni Tarama Sözlüğü: Ankara 2018, 4. Baskı, 495 s.

20,00 TL

513

ÖZEL, Sevgi: Besim ATALAY: Ankara 1983, 104 s.

2,00 TL

517

DİLÇİN, Cem: Örneklerle Türk Şiir Bilgisi: Ankara 2016, 11. Baskı, 531 s.

16,00 TL

518

MAHMÛD BİN ‘ANehcü’l-Ferâdîs (Cennetlerin Açık Yolu): Tıpkıbasım ve Çeviri Yazı: János ECKMANN, Yayımlayanlar: Semih TEZCAN - Hamza ZÜLFİKAR, Dizin-Sözlük: Aysu ATA, Ankara 2014, Birleştirilmiş 1. Baskı, 1364 s.

30,00 TL

519

EREN, Hasan - Hamza ZÜLFİKAR: Anayasa Sözlüğü: Ankara1985, 246 s.

1,00 TL

521-524

KÂŞGARLI MAHMUD: Divanü Lûgat-it Türk: Çeviren: Besim ATALAY,  Ankara 2013, 6. Baskı, 2234 s

90,00 TL

527

LIGETI, Louis: Bilinmeyen İç Asya: Çeviren: Sadrettin KARATAY, Ankara 2011, 3. Baskı, 361 s.

14,00 TL

528

BANGUOĞLU, Tahsin: Türkçenin Grameri: Ankara 2015, 10. Baskı, 628 s.

10,00 TL

529

ORKUN, Hüseyin Namık: Eski Türk Yazıtları, Ankara 2011, 962 s.

24,00 TL

530

TEKİN, Talât: Tuna Bulgarları ve Dilleri: Ankara 1987, 70 s.

2,00 TL

534

TEVFİK FİKRET: Dil ve Edebiyat Yazıları: Hazırlayan: İsmail PARLATIR, Ankara 2000, 3. Baskı, 458 s.

6,00 TL

535

ZEMAHŞERÎ: Mukaddimetü’l-Edeb: Hazırlayan: Nuri YÜCE, Ankara 2014, 3. Baskı,  235 s.

10,00 TL

540

TEKİN, Talât: Orhon Yazıtları: Ankara 2014, 5. Baskı, 236 s.

6,00 TL

541

TEKİN, Talât: XI. Yüzyıl Türk Şiiri: Ankara 2017, 2. Baskı, 272 s.

12,00 TL

542

ENGİNÜN, İnci: Ömer Bedrettin UŞAKLI Bütün Eserleri: Ankara 1988, 208 s.

3,00 TL

543

ERSOYLU, İ. Halil: Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı: Ankara 2013, 2. Baskı, 367 s.

28,00 TL

546

ÖNEN, Yaşar - Cemil Ziya ŞANBEY -  Vural ÜLKÜ: Almanca-Türkçe Sözlük I (A – N): Ankara 1993, 1406 s.

10,00 TL

550

OY, Aydın: Şiir Dünyamızda Atatürk: Ankara 1989, 198 s.

2,00 TL

552

TEMİR, Ahmet: Türkoloji Tarihinden Wilhelm Radloff Devri Hayatı-İlmî Hüviyeti-Eserleri: Ankara 1991, 207 s.

2,00 TL

555

İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtin: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2017, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 977 s.

50,00 TL

556

ERTEN, Münir: Diyarbakır Ağzı: Ankara 2011, 2. Baskı, 198 s.

10,00 TL

557

SEYDİ AREİS: Mir’âtü’l-Memâlik (İnceleme-Metin-İndeks): Hazırlayan: Mehmet KİREMİT, Ankara, 1999, 636 s.

6,00 TL

558

EREN, Hasan - Mertol TULUM: Dil Tartışmalarında Gerçekler I: Ankara 1990, 85 s.

1,00 TL

559

CELÂLÜDDİN HIZIR: Müntahab-ı Şifâ I: Hazırlayan: Zafer ÖNLER, Ankara 1990, 230 s.

4,00 TL

560

ÖZTEK, Zafer: Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü: Ankara 2018, 4. Baskı, 155 s.

30,00 TL

561

TUNA, Osman Nedim: Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi: Ankara 2011, 2. Baskı, 61 s.

4,00 TL

562

BİN KÂDÎ-İ MANYÂS, Mahmûd: Gülistan Tercümesi: Hazırlayan: Mustafa ÖZKAN, Ankara 1993, 494 s.

4,00 TL

564

KAKUK, Zsuzsa: Kırım Tatar Şarkıları: Ankara 1993, 208 s.

3,00 TL

565

SAĞIR, Mukim: Erzincan ve Yöresi Ağızları: Ankara 1995, 448 s.

5,00 TL

566

XİN, Wang Yuan: Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırmaları Tarihi: Ankara 1994, 148 s.

3,00 TL

567

AYAN, Hüseyin: Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni: Ankara 2014, Birleştirilmiş Baskı, 937 s.

36,00 TL

568

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Mîzânu’l Evzân: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara, 2. Baskı, 198 s.

12,00 TL

569

ZÜLFİKAR, Hamza: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları: Ankara 2011, 2. Baskı, 213 s.

10,00 TL

570

OKUYUCU, Cihan: Cinânî Hayatı-Eserleri-Dîvânının Tenkildi Metni: Ankara 1994, 807 s.

5,00 TL

571

OFLAZOĞLU, A. Turan: Topkapı: Ankara 1992, 296 s.

3,00 TL

572

GÜLENSOY, Tuncer - Ahmet BURAN: Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler I: Ankara 1994, 239 s.

3,00 TL

573

HACIEMİNOĞLU, Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: Ankara 2000, 489 s.

8,00 TL

575

KORKMAZ, Zeynep: Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü: Ankara 2016, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, 260 s.

24,00 TL

577

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Ferhâd ü Şîrîn: Hazırlayan: Gönül Alpay TEKİN, Ankara 2012, 2. Baskı, 515 s.

32,00 TL

578

BAYTOP, Burhan: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü: Ankara 2015, 4. Baskı, 578 s.

34,00 TL

580

OLCAY, Selâhattin: Doğu Trakya Yerli Ağzı (İnceleme-Derleme-Dizin): Ankara 1995, 92 s.

3,00 TL

581

OLCAY, Selâhattin: Erzurum Ağzı: Ankara 1995, 130 s.

3,00 TL

582

KORKMAZ, Zeynep: Nevşehir ve Yöresi Ağızları: Ankara 1994, 246 s.

3,00 TL

583

KORKMAZ, Zeynep: Güney-Batı Anadolu Ağızları: Ankara 1994, 167 s.

3,00 TL

584

KORKMAZ, Zeynep: Bartın ve Yöresi Ağızları: Ankara 1994, 63 s.

3,00 TL

585

CAFEROĞLU, Ahmet: Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler: Ankara 1995, 276 s.

4,00 TL

586

CAFEROĞLU, Ahmet: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme 1-2: Ankara 1994, 397 s.

8,00 TL

588

GEMALMAZ, Efrasiyap: Erzurum İli Ağızları 1-3: Ankara 1995, 1066 s.

9,00 TL

591

CAFEROĞLU, Ahmet: Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler: Ankara 1995, 311 s.

4,00 TL

592

Kitâb-ı Gunya: Hazırlayan: Muzaffer AKKUŞ, Ankara 2018, 2. Baskı, 1105 s.

108,00 TL

593

ÖZTÜRK, Rıdvan: Yeni Uygur Türkçesi Grameri: Ankara 2015, 3. Baskı, 171 s.

8.00 TL

594

KİRİŞÇİOĞLU, M. Fatih: Saha (Yakut) Türkçesi Grameri: Ankara 1999, 190 s.

4,00 TL

598

KORKMAZ, Zeynep: Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları: Ankara 2018, 6. Baskı, 92 s. 

10,00 TL

600

TÜRK DİL KURUMU: Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı Bildirileri I-II: Ankara 2011, 652 s.

15,00 TL

601

BÂKÎ: Dîvân: Hazırlayan: Sabahattin KÜÇÜK, Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, 472 s.

12,00 TL

602

CEMİLOĞLU, İsmet: 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi: Ankara 2000, 303 s.

6,00 TL

605

ROS, E. Denison: Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü: Çeviren: Emine Gürsoy NASKALİ, Ankara 1994, 148 s.

3,00 TL

606

ÖKSÜZ, Yusuf Ziya:Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi: Ankara 2016, 3. Baskı, 255 s.

12,00 TL

607

Uygurca Altun Yaruk: Hazırlayan: Ceval KAYA, Ankara 1994, 911 s.

6,00 TL

608

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Nesâyimü’l-Mahabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve I: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara 1996, 547 s.

5,00 TL

609

GRÖNBECH, K.: Türkçenin Yapısı: Çeviren: Mehmet AKALIN, Ankara 2011, 3. Baskı, 148 s.

6,00 TL

610

BOYLA, Mazhar - Yılmaz CANKÜYER: Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü: Ankara 1995, 118 s.

2,00 TL

611

KAPLAN, Mehmet – Necat BİRİNCİ: Atatürk Şiirleri: Ankara 2013, 4. Baskı, 490 s.

16,00 TL

614

ŞİBAN HAN: Dîvân (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım): Hazırlayan: Yakup KARASOY, Ankara 1998, 895 s.

6,00 TL

615

NECİP, Emir Necipoviç: Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü: Çeviren: İklil KURBAN, Ankara 2013, 3. Baskı, 480 s. 

14,00 TL

616

DUMAN, Musa: Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri: Ankara 1995, 359 s.

4,00 TL

617

PORZIG, Walter: Dil Denen Mucize: Çeviren: Vural ÜLKÜ, Ankara 2018, 4. Baskı, 276 s.

12,00 TL

619

PELLIOT, Paul: Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 1995, 103 s.

3,00 TL

620

DENY, Jean: Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi): Çeviren: Oytun ŞAHİN, Ankara 2013, 164 s.

8,00 TL

621

VASİLYEV, Yuriy: Türkçe - Sahaca (Yakutça) Sözlük: Ankara 1995, 312 s.

3,00 TL

622

DEVELİ, Hayati: Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar: Ankara 1995, 249 s.

4,00 TL

623

YILDIZ, Naciye: Manas Destanı (W. RADLOFF) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller: Ankara 2017, 2. Baskı, 956 s.

36,00 TL

624

Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler- I): Yayıma Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN: Ankara 1995, 301 s.

3,00 TL

625

NASKALİ, Emine Gürsoy: Bozkırdan Bağımsızlığa Manas: Ankara 1995, 294 s.

3,00 TL

626

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Lisânü’t-Tayr: Hazırlayan: Mustafa CANPOLAT, Ankara 1995, 279 s.

3,00 TL

627

TUNÇ, Tomris: Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini 1-3: Ankara 1995, 2927 s.

9,00 TL

628

ZÜLFİKAR, Hamza: Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler: Ankara 2018, 2. Baskı, 708 s.

90,00 TL

629/ 1-2

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2: Ankara 2017, 3. Baskı, 1452 s.

60,00 TL

630

KARAHAN, Leylâ: Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması: Ankara 2017, 4. Baskı,  XVII+203 s. +28 harita

10,00 TL

632

TÜRK DİL KURUMU: Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992 (26 Eylül-1 Ekim 1992): Ankara 1996, 720 s.

3,00 TL

635

ECKMANN, János: Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar: Yayıma Hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Ankara 2017, 5. Baskı, 438 s.

20,00 TL

637

VASİLYEV, Yuriy - M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU - Gülsüm KİLLİ: Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri: Ankara 1996, 174 s.

3,00 TL

638

HACIEMİNOĞLU, Necmettin: Karahanlı Türkçesi Grameri: Ankara 2013, 214 s.

10,00 TL

639

ERSOYLU, Halil: Kız Destanı: Ankara 1996, 206 s.

3,00 TL

640

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Oğuz’dan Bugüne: Ankara 2016, 4. Baskı, 368 s.

6,00 TL

641-642

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2:Ankara 2018, 7. Baskı, 749 s.

20,00 TL

643

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Kısa Oyunlar: Ankara 2017, 5. Baskı,  324 s. 

6,00 TL

644

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Şiirler: Ankara 2015, 5. Baskı, 299 s.

8,00 TL

645

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Romanlar: Ankara 2015, 3. Baskı, 407 s.

8,00 TL

646

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Gezi-Hatıra: Ankara 2017, 5. Baskı, 332 s.

6,00 TL

647

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Mektuplar: Ankara 2017, 4. Baskı, 264 s. 

6,00 TL

648

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Röportajlar: Ankara 2013,  3. Baskı, 346 s.

10,00 TL

649

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Denemeler: Ankara 2014, 4. Baskı, 376 s.

10,00 TL

650

Genç Kalemler Dergisi: Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR - Nurullah ÇETİN, Ankara 2014, 2. Baskı, 612 s.

28,00 TL

651

KROHN, Julius - Kaarle KROHN: Halk Bilimi Yöntemi: Çeviren: Günsel İÇÖZ, Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN, Ankara 2004, 2. Baskı, 156 s.

5,00 TL

652

ABDULLAYEV, Elövset Zakiroğlu: Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları: Ankara 1996, 176 s.

4,00 TL

654

KAHRAMAN, Tahir: Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları: Ankara 1996, 429 s.

4,00 TL

655

TÜRK DİL KURUMU: Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988 (26 Eylül – 3 Ekim 1988): Ankara 1996, 505 s.

4,00 TL

658

ÖZYETGİN, A. Melek: Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi: Ankara 1996, 306 s.

4,00 TL

659

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Leylî vü Mecnûn: Hazırlayan: Ülkü Çelik ŞAVK, Ankara 2011, 383 s.

11,00 TL

660

BURAN, Ahmet: Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri: Ankara 1996, 343 s.

3,00 TL

661

ŞİRELİYEV, M. Ş. - M. İ. İSLÂMOV - M. İ. RAMAZANOV - B. M. TAĞIYEV - E. Q. AĞAYEV - S. M. BEHBUDOV - H. X. MEMMEDOV - M. Q. HESENOV - E. İ. ELİYEV - Z. E. XASİYEV - T. M. EHMEDOV: Azerbaycan Dialektoloji Lüğati  (A-L): Ankara 1999, 386 s.

24,00 TL

662

KORKMAZ, Zeynep: Atatürk ve Türk Dili II: Ankara 1997, 831 s.

6,00 TL

663

Nazmü’l – Hilâfiyyat Tercümesi: Hazırlayan: A. Azmi BİLGİN, Ankara 1996, 937 s.

6,00 TL

664

BAYATLI, Hidayet Kemal: Irak Türkmen Türkçesi: Ankara 1996, 430 s.

4,00 TL

665

MAZIOĞLU, Hasibe: Fuzûlî Üzerine Makaleler: Ankara 2011, 264 s.

12,00 TL

666

ÖZÇELİK, Sadettin: Urfa Merkez Ağzı: Ankara 1997, 290 s.

4,00 TL

667

NASKALİ, Emine Gürsoy: Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu: Ankara 1997, 190 s.

4,00 TL

668

ÖZKAN, Fatma: Osmaniye-Tatar Ağzı: Ankara 1997, 160 s.

4,00 TL

669

BURAN, Ahmet: Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları: Ankara 1997, 224 s.

3,00 TL

670

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Fevâyidü’l-Kiber: Hazırlayan: Önal KAYA, Ankara 1996, 762 s.

4,00 TL

671

KARA, Mehmet: Ata ATACANOV’un Şiirleri 1-2: Ankara 1997, 1006 s.

12,00 TL

672

Üç İtigsizler (Giriş-Metin-Tercüme): Hazırlayan: F. Sema Barutçu ÖZÖNDER, Ankara 1998.

4,00 TL

673

GÜLSEVİN, Gürer: Eski Anadolu Türkçesinde Ekler: Ankara 2017, 4. Baskı, 168 s.

10,00 TL

674

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr:  Sedd-i İskenderî (İnceleme-Metin): Hazırlayan: Hatice TÖREN, Ankara 2001, 543 s.

8,00 TL

675

CEYLAN, Emine: Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi: Ankara1997, 269 s.

3,00 TL

677

ÇENELİ, İlhan: Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri: Çeviren: Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 1997, 91 s.

3,00 TL

678

TÜRK DİL KURUMU: Üçüncü Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996: Ankara 1999, 1273 s.

6,00 TL

679

İLKER, Ayşe: Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil: Ankara 1997, 166 s.

3,00 TL

680

ÖZTÜRK, Rıdvan: Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil: Ankara 1997, 252 s.

4,00 TL

681/ I

RABĠŪZİ, Nāṣırü’d-din bin Burhānü’d-din: Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā (Giriş-Metin-Tıpkıbasım): Aysu ATA, Ankara 1997, XL + 616 s.

6,00 TL

681/ II

RABĠŪZİ, Nāṣırü’d-din bin Burhānü’d-din: Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā (Dizin): Aysu ATA, Ankara 1997, 820 s.

6,00 TL

682

İyi ve Kötü Prens Öyküsü: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 2015, 3. Baskı, 324 s.

16,00 TL

685

HASAN, Hamdi: Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler: Ankara 1997, 234 s.

4,00 TL

686

EREN, M. Emin: Zonguldak, Bartın, Karabük İlleri Ağızları: Ankara 1997, 196 s.

3,00 TL

687

Lutfî Divanı (Giriş- Metin-Dizin): Hazırlayan: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 1997, 797 s.

6,00 TL

688

SAKAOĞLU, Saim - Zekeriya KARADAVUT: Âşıkların Diliyle Cumhuriyet: Ankara 1998, 319 s.

4,00 TL

690

ERGUN, Metin: Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I: Ankara 1997, 360 s.

10,00 TL

691

ERGUN, Metin: Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi II: Ankara 1997, 919 s.

4,00 TL

692

ŞİRVANLI MAHMÛD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük): Hazırlayan: Muhammet YELTEN, Ankara 1998, 1032 s.

6,00 TL

693

TİMURTAŞ, Faruk Kadri: Makaleler Dil ve Edebiyat İncelemeleri: Hazırlayan: Mustafa ÖZKAN, Ankara 2013, 631 s.

46,00 TL

694

KALAY, Emin: Edirne İli Ağızları: Ankara 1998, 268 s.

3,00 TL

695

YAMAN, Ertuğrul - Nizamiddin MAHMUD: Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu: Ankara 1998, 287 s.

5,00 TL

696

Hârezmli Hâfız’ın Divanı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım): Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 1998, 1361 s.

6,00 TL

697

TÜRK DİL KURUMU: Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni: Ankara1999, 144 s.

3,00 TL

698

KAKUK, Zsuzka: Kasantatarisches Wörterverzeichnis: Hazırlayan: Imre Baskı, Ankara 1999, 142 s.

3,00 TL

699

KAROL, Sevinç - Zekiye SULUDERE -  Cevat AYVALI: Biyoloji Terimleri Sözlüğü: Ankara 2010, 5. Baskı, 1067 s.

16.00 TL

700/ I

ŞİRVANLI MAHMÛD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi 4-1: Hazırlayan: Arslan TEKİN, Ankara 1998, 720 s.

6,00 TL

700/ II

ŞİRVANLI MAHMÛD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi 4-2: Hazırlayan: Mehdi ERGÜZEL, Ankara 1999, 783 s.

8,00 TL

702

KOKOVA, İrina: Nikolay Federoviç KATANOV:  Çeviren: Muvaffak DURANLI, Ankara 1998, 121 s.

2,00 TL

703

ÖNER, Mustafa: Bugünkü Kıpçak Türkçesi: Ankara 2013, 2. Baskı, 330 s.

24,00 TL

704

OFLAZOĞLU, A. Turan: Korkut Ata: Ankara 1998, 105 s.

3,00 TL

705

EREN, Hasan: Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar: Ankara 2018, 2. Baskı, 359 s.

40,00 TL

706

KARAAĞAÇ, Günay - Halil AÇIKGÖZ: Azerbaycan Bayatıları: Ankara 1998, 702 s.

6,00 TL

707

HALİT ZİYA BEYKavâid-i Lisân-ı Türkî: Hazırlayan: Kaya TÜRKAY, Ankara 2018, 2. Baskı, 182 s.

10,00 TL

709

YENİSOY, Hayriye Süleymanoğlu: Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri: Ankara 1998, 312 s.

4,00 TL

710

ŞAHİN, Erdal: Yurt Konulu Tatar Cırları (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin): Ankara 1999, 420 s.

4,00 TL

711

BİRAY, Himmet: Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim: Ankara 1999, 278 s.

4,00 TL

712

UĞURLU, Mustafa: Memlûk Türkçesinde Zarf- Fiilli Parçaların Dizimi: Ankara 1999, 84 s.

2,00 TL

714/ I

ATALAY, Hâmit: İngilizce-Türkçe Sözlük 1-2: Ankara 1999, 3767 s.

Tükendi

715

TÜRK DİL KURUMU: Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20 – 24 Nisan 1998): Ankara 1999, 420 s.

5,00 TL

716

ABDULLAH RAMİZ PAŞA: Emsile-i Türkiye: Hazırlayan: Emir İçhem İDBEN, Ankara 1999, 468 s.

4,00 TL

717

ŞERÎFÎ: Şehnâme Çevirisi 1-4: Hazırlayanlar: Zühal KÜLTÜRAL - Latif BEYRELİ, Ankara 1999, 2645 s.

24,00 TL

719

ERSOYLU, Halil: Nutuk Üzerinde İncelemeler: Ankara 1999, 322 s.

3,00 TL

720

MEVLÂNA: Sekkâkî Divanı: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara 1999, 702 s.

6,00 TL

721

MOLLOVA, Mefküre Riza: Doğu Rodop Türk Ağızları Sözlüğü: Ankara 2003, 437 s.

24,00 TL

722

MUHAMMED B. MAHMÛD-I ŞİRVÂNÎ: Tuhfe-i Murâdî (İnceleme-Metin-Dizin): Hazırlayan: Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 1999, 601 s.

6,00 TL

723

AKAR, Metin: Veled Çelebi İzbudak: Ankara 1999, 308 s.

2,00 TL

724

CUNBUR, Müjgân - Dursun KAYA - Niyazi ÜNVER - Hacı YILMAZ: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu: Ankara 1999, 476 s.

6,00 TL

725

NASKALİ, Emine Gürsoy - Muvaffak DURANLI: Altayca-Türkçe Sözlük: Ankara 1999, 282 s.

4,00 TL

726

TÜRK DİL KURUMU: 1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70.  Yıl Dönümü Toplantısı (29 – 30 Kasım 1996): Ankara 1999, 119 s.

3,00 TL

727

GÜRELLİ, Suzan - Şenay YEMİŞÇİ: Türk Dil Kurumu Yayınları Kataloğu 1932-1999: Ankara 1999, 113 s.

2,00 TL

728

El-Kavânînü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - M. Sadi ÇÖGENLİ - Nevzat H. YANIK, Ankara 1999, 230 s.

5,00 TL

729

TÜRKYILMAZ, Fatma: Tasarlama Kiplerinin İşlevleri: Ankara 1999, 142 s.

3,00 TL

730

YAMAN, Ertuğrul: Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları: Ankara 2018, 3. baskı, 139 s.

10,00 TL

732

ŞEYHÜLİSLÂM MEHMED ESAD EFENDİ: Lehcetü’l – Lügat: Hazırlayan: Ahmet KIRKKILIÇ, Ankara 1999, 857 s.

10,00 TL

733

MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ: Burhân-ı Katı: Hazırlayanlar: Mürsel ÖZTÜRK - Derya ÖRS, Ankara 2009, 1261 s.

30,00 TL

734

TÜRK DİL KURUMU: Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı (24 – 26 Eylül 1998 – Ankara): Ankara 2000, 100 s.

2,00 TL

735

NEVÂÎ, 'Alişîr: Mecâlisü’n-Nefâyis: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Farsça Çeviri: A. Naci TOKMAK, Ankara 2015, Birleştirilmiş 2. Baskı, 772 s.

40,00 TL

736

DOĞAN, İsmail: Kafkasya’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar: Ankara 2000, 250 s.

30,00 TL

737

GÜLSEREN, Cemil: Malatya İli Ağızları: Ankara 2000, 457 s.

8,00 TL

739

HACISALİHOĞLU, Hilmi - Akif HACIYEV - Varga KALANTAROV - Arif SABUNCUOĞLU - Lawrence M. BROWN - Ertan İBİKLİ - Sevim BROWN: Matematik Terimleri Sözlüğü, Ankara 2009, 688 s.

20,00 TL

741

SIRKAŞEVA, L.T. Ryumina - N. A. KUÇİGAŞEVA: Teleüt Ağzı: Çevirenler: Şükrü Halûk AKALIN - Caştegin TURGUNBAYEV, Ankara 2000, 143 s.

2,00 TL

742

YAMAN, Ertuğrul: Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması: Ankara 2000, 320 s.

4,00 TL

744

CEM SULTAN: Cemşîd ü Hurşîd: Hazırlayan: Adnan İNCE, Ankara 2000, 498 s.

6,00 TL

744D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç’un Şiiri Özel SayısıAnkara 2018, 2. Baskı, 324 s.

14,00 TL

745

GÜNŞEN, Ahmet: Kırşehir ve Yöresi Ağızları: Ankara 2000, 530 s.

6,00 TL

746

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar II, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar: Hazırlayan: A. Şükrü ÇORUK, Ankara 2000, 439 s.

6,00 TL

747

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VI, Yeryüzünde Bir Melek: Hazırlayan: Nuri SAĞLAM, Ankara 2000, 349 s.

6,00 TL

748

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar III, Zeyl-i Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar: Hazırlayan: A. Şükrü ÇORUK, Ankara 2000, 411 s.

6,00 TL

749

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VIII, Karnaval: Hazırlayan: Kâzım YETİŞ, Ankara 2000, 1990 s.

6,00 TL

750

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar I, Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Hüseyin Fellâh: Hazırlayanlar: Kâzım YETİŞ - Necat BİRİNCİ - Fatih ANDI, Ankara 2000, 627 s.

6,00 TL

751

DİLÇİN, Dehri: Edebiyatımızda Atasözleri: Ankara 2018,  2. Baskı, 255 s.

12,00 TL

752

COŞKUN, Mustafa Volkan: Özbek Türkçesi Grameri: Ankara 2017, 3. Baskı,  250 s.

14,00 TL

753

ÜSTÜNER, Ahad: Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, Ankara 2000, 219 s.

4,00TL

755

Revnak-ı Butsan: Hazırlayan: Zafer ÖNLER, Ankara 2000, 198 s.

3,00 TL

756

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar X, Hayret, Bahtiyarlık: Hazırlayan: Nuri SAĞLAM, Ankara 2000, 590 s.

8,00 TL

756D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Özel Sayısı: Ankara 2017, 2. Baskı, 888 s.

30,00 TL

757

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Henüz 17 Yaşında, Acâyib-i Âlem, Dürdane Hanım: Hazırlayanlar: Nuri SAĞLAM - Kâzım YETİŞ - M.Fatih ANDI, Ankara 2000, 151 s.

6,00 TL

757/1

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Henüz 17 Yaşında: Hazırlayan: Nuri SAĞLAM, Ankara 2017, 2. Baskı, 272 s. 

10,00 TL

757/2

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Acâyib-i Âlem: Hazırlayan: Kâzım YETİŞ, Ankara 2017, 2. Baskı, 370 s.

10,00 TL

757/3

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Dürdane Hanım: Hazırlayan: M. Fatih ANDI, Ankara 2017, 2. Baskı, 160 s.

10,00 TL

758

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar IX, Cellât, Esrâr-i Cinâyât: Hazırlayanlar: Nuri SAĞLAM - A. Şükrü ÇORUK, Ankara 2000, 241 s.

6,00 TL

760

AHMET CEVDET PAŞA - FUAT PAŞA: Kavâ’id-i Osmaniye: Hazırlayan: Nevzat ÖZKAN, Ankara 2000, 321 s.

5,00 TL

761

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Cinli Han, Taaffüf, Gönüllü: Hazırlayanlar: Necat BİRİNCİ - A. Şükrü ÇORUK - Erol ÜLGEN, Ankara 2000, 232 s.

6,00 TL

762

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Çengi, Kafkas, Süleyman Muslî: Hazırlayanlar: Erol ÜLGEN - M.Fatih ANDI, Ankara 2000, 611 s.

6,00 TL

763

TÜRK DİL KURUMU: Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - M. Sadi ÇÖGENLİ - Nevzat H. YANIK, Ankara 2000, 172 s.

4,00 TL

761/1

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Cinli Han: Hazırlayan: Necat BİRİNCİ, Ankara 2018, 2. Baskı, 82 s.

10,00 TL

761/2

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Taaffüf: Hazırlayan: Ali Şükrü ÇORUK, Ankara 2018, 2. Baskı, 138 s.

10,00 TL

761/3

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Gönüllü: Hazırlayan: Erol ÜLGEN, Ankara 2018, 2. Baskı, 238 s.

10,00 TL

762/1

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Çengi: Hazırlayan: Erol ÜLGEN, Ankara 2018, 2. Baskı, 205 s.

10,00 TL

762/2

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Kafkas: Hazırlayan: Erol ÜLGEN, Ankara 2018, 2. Baskı, 255 s.

10,00 TL

762/3

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Süleyman Muslî: Hazırlayan: M.Fatih ANDI, Ankara 2018, 2. Baskı, 237 s.

10,00 TL

764

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme 1-2: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 564 s.

300,00 TL

764/ I

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme I-1: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 605 s.

20,00 TL

764/ II

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme I-2: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 597 s.

20,00 TL

764/ III

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme II-1: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 487 s.

20,00 TL

764/ IV

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme II-2: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 473 s.

20,00 TL

766

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIII, Müşahedat: Hazırlayan: Necat BİRİNCİ, Ankara 2000, XV + 374 s.

6,00 TL

767-768D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Dilin Perdeleri Özel Sayısı: Ankara 2017, 2. Baskı, 527 s.

20,00 TL

769

HÜSEYİN CAHİT: Türkçede Sarf ve Nahiv: Hazırlayanlar: Leylâ KARAHAN - Dilek ERGÖNENÇ, Ankara 2000, 413 s.

8,00 TL

770

TAVKUL, Ufuk: Karaçay - Malkar Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2000, 518 s.

8,00 TL

771

KNYGA, Patarlıv: Šelomonun Mašallary (Süleyman’ın Meselleri): Hazırlayan: Mykolas FİRKOVİCİUS, Ankara 2001, 170 s.

3,00 TL

772

AHMET CEVDET PAŞA: Medhal- i Kavâ’id: Hazırlayan: Nevzat ÖZKAN, Ankara 2000, 90 s.

3,00 TL

773

TÜRK DİL KURUMU: Hasan Eren Armağanı: Ankara 2000, 373 s.

6,00 TL

775

AHMED-İ DÂ’Î, Divan: Hazırlayan: Mehmet ÖZMEN, Ankara 2017, Birleştirilmiş Baskı, 968 s.

44,00 TL

776

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar IV, Paris’te Bir Türk: Hazırlayan: Erol ÜLGEN, Ankara 2017, 2. Baskı, 607 s.

10,00 TL

778

ÖZDEM, Ragıp Hulûsi: Dil Bilimi Yazıları: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2000, 901 s.

10,00 TL

780

SAKAOĞLU, Saim: Türk Ad Bilimi I: Ankara 2001, 156 s.

3,00 TL

781

AKALIN, Mehmet: Dil Yazıları: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2001, 415 s.

6,00 TL

783

LOKMANÎ DEDE: Menâkıb-ı Mevlâna: Hazırlayan: Halil ERSOYLU, Ankara 2001, 1055 s.

12,00 TL

785

OFLAZOĞLU, A. Turan: Mutlak Avcıları: Ankara 2001, 326 s.

4,00 TL

788

DEMİR, Necati: Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük): Ankara 2001, 359 s.

8,00 TL

789

ÖZÇELİK, Sadettin - Erdoğan BOZ: Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Ankara 2001, 262 s.

6,00 TL

790

CEMİLOĞLU, İsmet: Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme: Ankara 2018, 2. Baskı, 127 s.

20,00 TL

791

ACAR, Kenan: Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı): Ankara 2001, 519 s.

10,00 TL

792/ I

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Röportajlar I: Ankara 2002, 236 s.

8,00 TL

792/ II

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Röportajlar II: Ankara 2002, 245 s.

8,00 TL

792/ III

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar I: Ankara 2002, 392 s.

10,00 TL

792/ IV

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar II: Ankara 2002, VIII + 331 s.

10,00 TL

792/ V

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar III: Ankara 2002, 238 s.

8,00 TL

792/ VI

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar IV: Ankara 2002, 219 s.

8,00 TL

792/ VII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Millî Mücadele: Ankara 2002, 289 s.

8,00 TL

792/ VIII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hikâyeler - Mensur Şiirler - Çocuk Şiirleri - Hikâyeler: Ankara 2002, 184 s.

8,00 TL

792/ IX

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler I: Ankara 2002, 423 s.

10,00 TL

792/ X

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler II: Ankara 2002, 483 s.

12,00 TL

792/ XI

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler III: Ankara 2002, 693 s.

15,00 TL

792/ XII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler IV: Ankara 2002, 272 s.

8,00 TL

792/ XIII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Dergi ve Gazete Yazıları, Yazılar-I: Ankara 2002, 365 s.

10,00 TL

792/ XIV

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri Dergi ve Gazete Yazıları, Yazılar-II, Ankara 2002, 354 s.

10,00 TL

794

SEV, Gülsel: Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı: Ankara 2002, 487 s.

8,00 TL

795

GÜNAY, Turgut: Rize İli Ağızları: Ankara 2002, 335 s.

20,00 TL

796

AYDIN, Mehmet: Aybastı Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük): Ankara 2002, 185 s.

4,00 TL

797

ERCİLASUN, Ahmet B.: Kars İli Ağızları (Ses Bilgisi): Ankara 2002, 394 s.

8,00 TL

798

DOĞAN, İsmail: Doğu Avrupa’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar: Ankara 2002, 269 s. + 290 fotoğraf

30,00 TL

799

HARRIS, Roy - Talbot J. TAYLOR: Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları: Çevirenler: Eser E. TAYLAN - Cem TAYLAN, Ankara 2018, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 228 s.

40,00 TL

800/ I

el-İZNİKÎ, Mûsâ bin Hâcı Hüseyin: Münebbihü’r-Râkîdîn: Hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN,  Ankara 2002, 586 s.

15,00 TL

800/ II

el-İZNİKÎ, Mûsâ bin Hâcı Hüseyin: Münebbihü’r-Râkîdîn: Hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN,  Ankara 2002, 1083 s.

25,00 TL

801

BERGAMALI KADRÎ: Müyessiretü’l-Ulûm: Hazırlayan: Esra KARABACAK, Ankara 2002, 120 s.

8,00 TL

802

A NAZÎMÂ - FAİK REŞAD: Mükemmel Osmanlı Lügati: Hazırlayanlar: Necat BİRİNCİ - Kâzım YETİŞ - Fatih ANDI - Erol ÜLGEN - Nuri SAĞLAM - Ali Şükrü ÇOROK, Ankara 2009, 888 s.

28,00 TL

803

TSENG, Lan-Ya: Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi: Ankara 2002, 262 s.

8,00 TL

805

REICHL, Karl: Türk Boylarının Destanları: Çeviren: Metin EKİCİ, Ankara 2017, 4. Baskı, 441 s. 

10,00 TL

807

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Bedâyi’ul-Vasat: Hazırlayan: Kaya TÜRKAY, Ankara 2002, 607 s.

14,00 TL

808/ I

DERVÎŞ MUHAMMED YEMÎNÎ: Fazîlet-nâme I: Hazırlayan: Yusuf TEPELİ, Ankara 2002, 623 s.

12,00 TL

808/ II

DERVÎŞ MUHAMMED YEMÎNÎ: Fazîlet-nâme II: Hazırlayan: Yusuf TEPELİ, Ankara 2002, 693 s.

14,00 TL

812

ŞAVK, Ülkü Çelik: Kırgız Atasözleri: Ankara 2018, 2. Baskı, 290 s.

38,00 TL

813/ I

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü-I: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 369 s.

6,00 TL

813/ II

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü-II: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 443 s.

7,00 TL

813/ III

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Qardaş Andı-I: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 413 s.

6,00 TL

813/ IV

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Qardaş Andı-II: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 793 s.

6,00 TL

813/ V

ŞEHRİYAR, M: Haydar Baba’ya Selâm: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 111 s.

3,00 TL

815

THOMSEN, Vilhelm: Orhon Yazıtları Araştırmaları: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 2011, 474 s.

12,00 TL

816

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk: Necip Türkçü’nün Hatıraları ve Dil Yazıları: Ankara 2003, 268 s.

10,00 TL

818

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Garâ’ibü’s-Sıgar: Hazırlayan: Günay KUT, Ankara 2003, 631 s.

15,00 TL

819/1

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XII, Haydut Montari: Hazırlayan: Erol ÜLGEN, Ankara 2018, 2. Baskı, 322 s.

10,00 TL

819/2

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XII, Diplomalı Kız: Hazırlayan: M.Fatih ANDI, Ankara 2018, 2. Baskı, 121 s.

10,00 TL

819/3

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XII, Gürcü Kızı yahut İntikam: Hazırlayan: Kâzım YETİŞ, Ankara 2018, 2. Baskı, 229 s.

10,00 TL

821

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XVI, Eski Mektuplar, Altın Âşıkları, Mesâil-i Muğlaka, Jön Türk: Hazırlayanlar: A. Şükrü ÇORUK  - M. Fatih ANDI - Kâzım YETİŞ,  Ankara 2003, 695 s.

9,00 TL

822

ARIKOĞLU, Ekrem - Klara KUULAR: Tuva Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2003, 125 s.

7,00 TL

823

GÖZ, İlyas: Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı: Ankara 2003, 591 s.

15,00 TL

824

HEYET, Cevat: İki Dilin Karşılaştırması (Mukayesetü’l-Lügateyn): Çeviren: Mürsel ÖZTÜRK, Ankara 2018, 2. Baskı, 163 s.

24,00 TL

825

TÜRK DİL KURUMU: Alî Şîr Nevâyî’nin 560. Doğum 500. Ölüm Yıldönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri: Ankara 2004, 167 s.

4,00 TL

826

JANUZAQOV, T. J - K. S. ESBAYEVA: Kazak Türklerinde Kişi Adları: Aktaran: Nurettin AKSU, Ankara 2003, 127 s.

3,00 TL

827

KORKMAZ, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi: Ankara 2017, 5. Baskı, 1028 s.

20,00 TL

828

BEHBUTOV, Sefi: Azerbaycan Diyalektoloji Lügati II (M – Z), Ankara 2003, 279 s.

8,00 TL

829

LESSING, Ferdinand D.: Moğolca-Türkçe Sözlük: Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 2017, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1348 s.

48,00 TL

830

YETİŞ, Kâzım: Atatürk ve Türk Dili III: Ankara 2005, 2471 s.

34,00 TL

831

SAMİPAŞAZADE Sezai Bütün Eserleri I-II: Hazırlayan: Zeynep KERMAN, Ankara 2017, 2. Baskı,1244 s.

20,00 TL

832

TÂHİR KEN’ÂN: Kavâid – i Lisân – ı Türkî: Hazırlayanlar: Leyla KARAHAN - Ülkü GÜRSOY, Ankara 2004, 564 s.

16,00 TL

834

İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2003, 136 s.

10,00 TL

835

TOPARLI, Recep - Hanifi VURAL - Recep KARAATLI: Kıpçak Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2014, 3. Baskı, 355 s.

16,00 TL

836

Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fî’l-Lügati’t-Türkiye: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2018, 2. Baskı, 136 s.

10,00 TL

837

TİKEN, Kamil: Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar ve Zarf-Fiiller: Ankara 2004, 197 s.

8,00 TL

838

BAYRAKTAR, Nesrin: Türkçede Fiilimsiler: Ankara 2018, 2. Baskı, 415 s.

30,00 TL

839

CAYNAKOVA, Aynek: Canıl Mirza: Aktaran: Mehmet AÇA, Ankara 2004, 196 s.

8,00 TL

841

TOVEN, Mehmet Bahaettin: Yeni  Türkçe Lügat: Hazırlayan: Abdülkadir HAYBER, Ankara 2015, 2. Baskı, 1223 s.

40,00 TL

842

RAİF NECDET KESTELLİ: Resimli Türkçe Kamus: Ankara 2011, 2. Baskı, 751 s.

30,00 TL

843

İNAYET, Alimcan: Uygur Halk Destanları I: Ankara 2004, 496 s.

18,00 TL

844

SEZGİN, Fatin: Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu: Ankara 2004, 144 s.

6,00 TL

845

AKSU, Belgin Tezcan - Abdurrahman Tariktaroğlu - Efrasiyap Gemalmaz: Türkçe Sözlük’ün Ters Dizini: Ankara 2004, 418 s.

10,00 TL

846

MİDHAT SADULLAH: Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri: Hazırlayanlar: Tuncer GÜLENSOY - Mustafa FİDAN, Ankara 2004, 413 s.

10,00 TL

847

TÜRK DİL KURUMU: 1552 ve Sonrası Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Bildirileri: Ankara 2004, 87 s.

2,00 TL

848

KOCASAVAŞ, Yıldız: Türkçede Şahıs Zamirleri: Ankara 2004, 582 s.

20,00 TL

849

EMRE, Ahmet Cevat: Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv: Hazırlayanlar: Gülden SAĞOL - Erdal ŞAHİN - Nurgül YILDIZ, Ankara 2004.

14,00 TL

851

TURGUNBAYEV, Caştegin: Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri: Ankara 2004, 423 s.

13,00 TL

852

ORKUN, Hüseyin Namık: Türk Sözünün Aslı: Ankara 2018, 3. Baskı, 36 s.

4,00 TL

853

TÜRK DİL KURUMU: Zeynep KORKMAZ Armağanı: Ankara 2004, 506 s.

14,00 TL

854

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi: Hazırlayan: Aysu ATA: Ankara 2013, 2. Baskı, 964 s.

100,00 TL

855

TÜRK DİL KURUMU: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I – II: Ankara 2004, 3385 s.

16,00 TL

855/III

TÜRK DİL KURUMU: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III (20-26 Eylül 2004): Ankara 2009.

5,00 TL

856

TÜRK DİL KURUMU: IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara 2007, 3174 s.

25,00 TL

857

TÜRK DİL KURUMU: Okullar İçin Türkçe Sözlük: Ankara 2017, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş baskı, 734 s.

10,00 TL

858

TÜRK DİL KURUMU: İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu: Ankara 2016, 6. Baskı, 236 s.

4,00 TL

860

İBRAHİM CUDİ EFENDİ: Lügat-i Cûdî: Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR - Belgin AKSU - Nicolai TUFAR, Ankara 2006, 767 s.

12,00 TL

861

YILDIRIM, Faruk: Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları: Ankara 2006, 872 s.

50,00 TL

863

TAN, Nail: Atatürk ve Türk Dil Kurumu: Ankara 2011, 174 s.

28,00 TL

864

SİNANOĞLU, Oktay: Açıklamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana Terimleri Sözlüğü: Ankara 2007, 294 s.

6,00 TL

866

ZÜLFİKAR, Hamza: Terim Sözlükleri ve Çalışmaları ile İlgili Bibliyografya: Ankara 2006, 132 s.

16,00 TL

867

SADIK, Mehmet: Üssi-İ Lisân-ı Türkî: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Ali ILGIN, Ankara 2006, 91 s.

10,00 TL

869

KÖPRÜLÜZÂDE, Mehmet Fuat - Süleyman SAİPTürk Dilinin Sarf ve Nahvi: Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS, Ankara 2018, 2. Baskı, 60 s.

10,00 TL

870

HOCAYEV, Halid Said: Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıra Ve Duygularım: Hazırlayanlar: Ufuk Deniz AŞÇI - Mustafa TOKER, Ankara2006, 142 s.

13,00 TL

872

SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞAİlm-i Sarf-ı Türkî: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Dilek YÜCEL, Ankara 2018, 2. Baskı, 58 s.

10,00 TL

873

ZENGİN, Dursun: Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları: Ankara 2006, 222 s.

19,00 TL

876

YILMAZ, Emine: Narspi: Ankara 2006, 274 s.

17,00 TL

877

NEVÂÎ, 'Alişîr: Nevâdir’ş-Şebâb: Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS,  Ankara 2016, 2. Baskı, 728 s.

24,00 TL

878

CAFER ÇELEBİ, Tâci-zade: Heves-nâme: Hazırlayan: Necati SUNGUR, Ankara 2006, 565 s.

31,00 TL

879

TÜRK DİL KURUMU: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I-Fiil- Basit Çekim: Ankara 2013, 2. Baskı, 802 s. 

26,00 TL

880

TÜRK DİL KURUMU: 46. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri 22-27 Haziran 2003Altay Dünyasında Gündelik Hayat: Ankara 2007, 471 s.

14,00 TL

881

CAVALLI, Marino de:  Yaşlılığa Övgü Der Medh-i Pîrî: Çeviren: Murad BEG, Hazırlayan: Mehmet AYDIN, Ankara 2007, 197 s.

14,00 TL

882

İNAYET, Alimcan: Abdulhalûk Uygur ve Şiirleri: Ankara 2007, 213 s.

18,00 TL

883

AHMET CEVDET PAŞA: Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniye: Hazırlayan: Esra KARABACAK, Ankara 2007, 161 s.

18,00 TL

884

Sadettin BULUÇ Makaleler: Hazırlayan: Zeynep KORKMAZ, Ankara 2007, 526 s.

30,00 TL

885

YÛSUF-I MEDDÂH: Varka ve Gülşah: Hazırlayan: Kâzım KÖKTEKİN, Ankara 2007, 543 s.

34,00 TL

886

KERKÜKLÜ ŞAİR NEVRÛZÎ: Yûsuf ile Züleyhâ: Hazırlayan: Çoban Hıdır ULUHAN, Ankara 2007, 944 s.

30,00 TL

892

TÜRK DİL KURUMU: Kuruluşundan Günümüze Türk Dil Kurumu (Nizamname, Tüzük, Yasa ve Yönetmelikler): Ankara 2007, 352 s.

16,00 TL

893

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar III: Ankara 2007, 894 s.

30,00 TL

894

AKMATALİYEV, Abdıldacan - Keneş KIRBAŞEV: Kırgız Destanları 3 Kocacaş Destanı: Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN - Gülsine UZUN - Baki Bora HANÇA, Ankara 2007, 302 s.

12,00 TL

897

UYGUR, Ceyhun Vedat: Karakalpak Destanları Kırk Kız Destanı: Ankara 2007, 854 s.

24,00 TL

900

YOLDAŞOĞLU, Fazıl: Özbek Destanları 2 Melike Ayyar Destanı: Dilek YÜCEL, Ankara 2007, 391 s.

24,00 TL

903

BİN MURÂD, İshâk: Edviye-i Müfrede, Hazırlayanlar: Musatafa CANPOLAT - Zafer ÖNLER, Ankara 2016, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 277 s.

14,00 TL

905

ATATÜRK, Mustafa Kemal: Geometri: Ankara 20176. Baskı, 52 s.

10,00 TL

906

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1953-2004) Sayısal Yoğun Diski: Ankara 2007.

8,00 TL

910

URMANÇI, Fatih: Tatar Destanları II: Aktanlar: Vedat KARTALCIK - Caner KERİMOĞLU, Ankara 2007, 447 s.

30,00 TL

912

ÇUDOYAKOV, A.İ.: Şor Destanı İncelemeleri: Çeviren: Caşteğin TURGUNBAYER: Ankara 2007, 205 s.

8,00 TL

913

SENGİRBAYEV, Murın Jırav: Kazak Destanları IV Kırım’ın Kırk Batırı: Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN - Metin ARIKAN, Ankara 2007, 1048 s.

26,00 TL

914

JOHANSON, Lars: Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal EtkenlerÇeviren: Nurettin DEMİR, Ankara 2018, 3. Baskı, 199 s.

10,00 TL

917

NASKALİ, Emine Gürsoy - Viktor BUTANAYEV -  Almagül İSİNA -  Erdal ŞAHİN - Liaisan ŞAHİN - Aylin K: Hakasça -Türkçe Sözlük: Ankara 2007, 630 s.

26,00 TL

919

KARAAĞAÇ, Günay: Türkçe Verintiler Sözlüğü: Ankara 2008, 1031 s.

40,00 TL

920

SARI, Mustafa: Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi: Ankara 2014, 2. Baskı, 294 s.

12,00 TL

921

EREN, Hasan: Türk Dil Kurumundan Eski Anılar: Ankara 2008, 60 s.

8,00 TL

922

ZENGİN, Dursun:  Türkçe ve Almancada Sıfatlar Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım: Ankara 2008, 173 s.

20,00 TL

923

BURAN, Ahmet - Nadir İLHAN: Elazığ Yöresi Söz Varlığı: Ankara 2008, 266 s.

16,00 TL

924

KATANOV, N.F.: Sibirya ve Doğu Türkistan’dan Mektuplar: Çeviren: Burçak OKKALI, Ankara 2008, 85 s.

12,00 TL

925

İSLÂMMu’înül-MürîdYayıma Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 2018, 3. Baskı, 332 s.

16,00 TL

926

TÜRK DİL KURUMU: Onuncu Yılında Türkiye’de Genel Ağ (İnternet), İçerik, Terimler, Standartlar ve e-Türkçe: Ankara 2008, 40 s.

4,00 TL

928

İSLÂMMu’înül-MürîdYayıma Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 2018, 3. Baskı, 332 s.

60,00 TL

929

AKALIN, Şükrü Halûk - Zeynel CEBECİ - Erdoğan BADA - Bülent MITIŞ - Levent ACAR - Ali TAN: Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu: Ankara 2013, 256 s.

10,00 TL

930

KAYA, Ceval: Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh Afza Hikâyesi: Ankara 2014, 2. Baskı, 216 s.

12,00 TL

931

TAŞLIOVA, Âşık Şeref: Halk Hikâyeleri: Yayıma Hazırlayanlar: Fikret TÜRKMEN - Nail TAN - M. Mete TAŞLIOVA, Ankara 2017, 3. Baskı, 603 s. 

24, 00 TL

932

EMET, Erkin: Doğu Türkistan Uygur Ağızları: Ankara 932, 2. Baskı, 519 s.

28,00 TL

933

CELEPOĞLU, Ayşegül: Türk Dil Kurumunun Kurucu Başkanı Samih Rifat Hayatı ve Eserleri: Ankara 2008, 343 s.

22,00 TL

934

ILGIN, Ali: Hakas Destanları II (Kara Kuzgun): Ankara 2008, 300 s.

28,00 TL

935

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni: Ankara 2008, 64 s.

4,00 TL

936

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Tutanaklar (26 Şubat – 6 Mart 1926): Çeviren: Kâmil Veli NERİMANOĞLU, Aktaran: Mustafa ÖNER, Ankara 2008, 530 s.

40,00 TL

938/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2005/ 1: Ankara 2008, 215 s.

10,00 TL

938/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2005/ II: Ankara 2008, 136 s.

10,00 TL

940

İLERİ, Canan: Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları: Ankara 2008, 897 s.

60,00 TL.

941

ÖZTÜRK, Deniz: Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiler: Ankara 2018, 2. Baskı, 1094 s.

50,00 TL.

942

ÜLKER, Çiğdem: Makedonlar İçin Türkçe: Ankara 2008, 402 s.

12,00 TL

943

AHANOV, Kaken: Dil Biliminin Esasları: Aktaran: Murat CERİTOĞLU, Ankara 2013, 464 s.

36,00 TL.

944

TÜRK DİL KURUMU: Azerbaycan Yurt Bilgisi: Ankara 2008, 1464 s.

50,00 TL.

945

AKALIN, Şükrü Halûk: Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk: Ankara 2017, 2. Baskı, 160 s.

20,00 TL.

946

KARAÇALI, Ali: Maraşlı Âşık Behlül Ali: Ankara 2015, 2. Baskı, 232 s.

12,00 TL.

947

MAZIOĞLU, Hasibe: Eski Türk Edebiyatı Makaleleri: Ankara 2017, 3. Baskı, 668 s.

22,00 TL

948

GÜLENSOY, Tuncer - Ebulfez Kuluyev AMANOĞLU - Paki KÜÇÜKER: Nahçıvan Ağzı: Ankara 2009, 733 s.

50,00 TL.

951

ÇOBANZADE, Bekir: Kırım Tatar İlm-i Sarfı: Hazırlayan: Nariman SEYİTYAHYA, Ankara 2018, 2. Baskı, 133 s.

20,00 TL.

952

SAKENOV, Seyilbek - Pakizat AVESPAYEVA: Kazak Destanları 6: Aktaran: Oktay Selim KARACA, Ankara 2009, 395 s.

30,00 TL.

953

HATİBOĞLUBahrü’l-Hakâyık: Hazırlayan: Vahit TÜRK, Ankara 2018, 2. Baskı, 292 s.

14,00 TL.

954

TÜRK DİL KURUMU: Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü: Ankara 2017, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, 2404 s.

40,00 TL.

955

BİRAY, Nergis: Türkiye’deki Afgan Kazakları Ağzı: Ankara 2009, 499 s.

40,00 TL.

956

ADAMOVIĆ, Milan: Floransalı Filippo Argenti’nin Notlarına Göre(1533) 16. Yüzyıl Türkçesi: Çeviren: Aziz MERHAN, Ankara 2009, 271 s.

10,00 TL

957

BİN OSMAN KESKİN, Mustafa: Manzume-i Keskin: Hazırlayan: Atabey KILIÇ, Ankara 2009, 175 s.

16,00 TL.

958

ÖZTÜRK, Erol: Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve Bahşiş Yörükleri Ağzı: Ankara 2009, 453 s.

40,00 TL.

960/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006/ 1: Ankara 2009, 221 s. 

10,00 TL

960/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006/ I1: Ankara 2009, 218 s. 

10,00 TL

961/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / I: Ankara 2010, 218 s.

10,00 TL

961/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / II: Ankara 2010, 191 s.

10.00 TL

962

TORUN, Yeter: Nurullah Ataç’ın Denemelerinde Devrik Yapılar: Ankara 2009, 228 s.

30,00 TL

963

ÖNER, Mustafa: Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, 603 s.

34,00 TL

964

TÜRK DİL KURUMU: Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü: Ankara 2009, 304 s.

18,00 TL

965

SOMER, Güler - Ahmet YAŞAR: Kimya Terimleri Sözlüğü: Ankara 2009, 477 s.

30,00 TL

966

REDHOUSE, James W.: Müntahabât-ı Lügât-ı Osmâniye: Recep TOPARLI - Betül Eyövge YILMAZ - Yaşar YILMAZ, Ankara  2009, 726 s.

50,00 TL

967

AKMATAKLİYEV, Abdıldacan - Aynura KADIRMABETOVA: Kırgız Destanları VII: Boston: Aktaran: Naciye YILDIZ, Ankara 2009, 515 s.

45,00 TL

968

ERSOY, Feyzi: Çuvaş Alp Hikâyeleri Ulip Halapisem: Ankara 2009, 183 s.

30,00 TL

969

TÜRKMEN, Fikret - Mustafa CEMİLOĞLU: Âşık Mevlüt İhsanî’den Derlenen Halk Hikâyeleri: Ankara 2009, 284 s.

10,00 TL

970

TÜRKMEN, Fikret - Mustafa CEMİLOĞLU: Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri: Ankara 2009, 892 s..

50,00 TL

971

İBN-İ NASUH PAŞA: Pârs-nâme: Hazırlayan: Mehdi ERGÜZEL, Ankara 2009, 328 s.

26,00 TL

974

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ: Süleymannâme-i Kebîr: Hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ, Ankara 2009, 480 s.

36,00 TL

975

AHTERÎ MUSTAFA EFENDİAhterî-yi Kebir: Hazırlayanlar: Ahmet KIRKKILIÇ, Yusuf SANCAK, Ankara, 2017, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1738 s

50,00 TL

976

ZEMAHŞERÎ: Mukaddimetü’l-Edeb: Hazırlayan: N. N. POPPE, Çeviren: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2017, 2. Baskı, 214 s.

16,00 TL

977

ZEKİ, Bedros: Türkçeden Ermeniceye Mükemmel Lügat: Ankara 2009, 968 s.

24,00 TL

978

ZEKİ, Bedros: Ermeniceden Türkçeye Mükemmel Lügat: Ankara 2009, 876 s.

22,00 TL

979

Türk Amacı: Editör: Ahmet CAFEROĞLU, Ankara 2018, 2. Baskı, 388 s. 

30,00 TL

980

TÜRK DİL KURUMUUluslararsı Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri (28-30 Mayıs 2008) Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi: Ankara 2009, 854 s.

30,00 TL

981

ŞİRVANLI MAHMUD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Hazırlayan: Abdurrahman ÖZKAN, Ankara  2009, 818 s.

50,00 TL

983

Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi: Hazırlayan: Mehdi ERGÜZEL, Ankara 2009, 382 s.

30,00 TL

984

T, İbrahim: Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı: Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 281 s.

30,00 TL

985

MİRZAYEV, Töre: Özbek Destanları I Erali ve Şirali: Hazırlayan: Selami FEDAKAR, 2009, 594 s.

40,00 TL

986

Şemseddin Sami ve Nev-Usûl Sarf-ı Türkî: Hazırlayan: Furkan HAMİT, Ankara 2018, 2. Baskı, 153 s.

20,00 TL

987

ÇONGUR, Rıdvan: Türk Dil Kurumu Anıları: Ankara 2009, 158 s.

20,00 TL

988

YILMAZ, Özlem Deniz: Türkiye Türkçesinde Eylemsi: Ankara 2009, 202 s.

20,00 TL

989

TÜRK DİL KURUMU: Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri (25-30 Mart 2008 Şanlıurfa): Ankara 2009, 883 s.

40,00 TL

990

AY, Özgür: Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi: Ankara 2009, 901 s.

70,00 TL

991

TAVKUL, Ufuk: Kafkasya’da Kültürel Etkileşim: Ankara 2018, 2. Baskı, 143 s.

20,00 TL

992

MUALLİM NÂCÎ: Lügat-i Nâcî: Hazırlayan: Ahmet KARTAL, Ankara 2009, 970 s.

40,00 TL

993

CHOI, Han-Woo: Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi: Ankara 2010, 326 s.

36,00 TL

994

ALİMANOV, Kadırkul: Kırgız Destanları 8 Kız Darıyka: Hazırlayanlar: Gülbara OROZOVA - Abdıldacan AKMATALİYEV,  Aktaran: Ferah TÜRKER, Ankara 2010, 129 s.

14,00 TL

995

TÜRK DİL KURUMU: Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni: Ankara 2010, 78 s.

10.00 TL

996

ÖZ, Yusuf: Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler: Ankara 2010, 360 s.

20.00 TL

997

KORGONBEKOV, Bolat: Kazak Destanları 5 Şora Batır: Aktaran: İsmail Turan KALLİMCİ, Ankara 2010, 209 s.

24.00 TL

998

ALPISBAYEVA, Karasaş - Seyilbek SAKENOV - Jakan DÜYSENGÜL: Kazak Destanları 7: Aktaran: Bülent BAYRAM, Ankara 2010, 209 s.

28.00 TL

999

AKMATALİYEV, A.  - A. KADIRMAMBETOVA - S. ZAKİROV: Kırgız Destanları IX Er Soltonoy: Aktaran: İsmail Turan KALLİMCİ, Ankara 2010, 228 s.

30.00 TL

1001

ŞEMSEDDİN SAMİ: Kamus-ı Türki: Hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN, Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1626 s.

60,00 TL

1002

AKALIN, Şükrü Halûk: Тысячу Лет Назад Тысячу Лет Спустя Махмуд Кашгари И Диван Лугат Ат-Тюрк: Rusçaya Çeviren: Caştegin TURGUNBAYER, Ankara 2010, 160 s.

45,00 TL

1003/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008 / I: Ankara 2010, 134 s.

10,00 TL

1003/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008 / II: Ankara 2010, 149 s.

10,00 TL

1004/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009 / I: Ankara 2010, 126 s.

10,00 TL

1004/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009 / II: Ankara 2011, 133 s.

10,00 TL

1005/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2007: Ankara 2011, 117 s.

10,00 TL

1005/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz 2007: Ankara 2011, 151 s.

10,00 TL

1006/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2008: Ankara 2011, 145 s.

10,00 TL

1006/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz 2008: Ankara 2011, 126 s.

10,00 TL

1007

AKALIN, Şükrü Halûk: One Thousand Years Ago One Thousand Years Later Mahmud Kashgarî and Dıwan Lugat At-Turk: İngilizceye Çeviren: S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU, Ankara 2010, 160 s.

27,00 TL

1008

BERTA, Árpád: Sözlerimi İyi Dinleyin… Türk ve Uygur Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını: Çeviren: Emine YILMAZ, Ankara 2010, 370 s.

43,00 TL

1009

TAN, Ali: Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri: Ankara 2010, 190 s.

22,00 TL

1010

ARISOY, İbrahim: Gürcüce-Türkçe Sözlük: Ankara 2010, 504 s.

50,00 TL

1011

GANİYEV, Fuat A.: Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü: Çeviren: Caşteğin TURGUNBAYER, Ankara 2010, 154 s.

40,00 TL

1012

CEBECİ, İsa: Örneklerle Deliorman Türk Ağzı Sözlüğü: Ankara 2010, 318 s.

50,00 TL

1013

EREN, Hasan: Yer Adlarımızın Dili: Ankara 2018, 2. Baskı, 99 s.

10,00 TL

1014

EREN, Hasan: Sırça Köşkte: Ankara 2010, 288 s.

26,00 TL

1015

Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni: Yayıma Hazırlayanlar: Mustafa ARGUNŞAH - Âdem TERZİ - Abdullah DURKUN, Ankara 2010, 252 s.

25,00 TL

1018

AKALIN, Şükrü Halûk: Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi: Ankara 2013, 96 s.

10,00 TL

1019

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Türkçe Bulmacalar: Ankara 2018, 3. Baskı, 296 s. 

20,00 TL

1021

KARTALLIOĞLU, Yavuz: Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni: Ankara 2011, 586 s.

54,00 TL

1022

TÜRKMEN, Fikret - Metin ARIKAN: Kazak Destanları VIII: Alpamıs Batır ve Kambar Batır: Ankara 2011, 229 s.

16,00 TL

1023

TAVKUL, Ufuk: Nartlar Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları: Ankara 2011, 303 s.

20,00 TL

1024

MİRZAYEV, Töre - Cabbar AŞANKUL: Özbek Destanları 4 Huşkeldi ve Belagerdan: Çeviren: Rıdvan ÖZTÜRK, Ankara 2011, 491 s.

25,00 TL

1025

MEHMET, Abdulhakim: Uygur Halk Destanları III: Ankara 2011, 477 s.

52,00 TL

1026

JİRMUNSKİY, V. M.: Türk Kahramanlık Destanları (I.-II. Bölüm): Çevirenler: Mehmet İSMAİL - Hülya Arslan EROL, Ankara 2018, 2. Baskı, 376 s.

24,00 TL

1027

NİYĀZİ: Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar: Hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2011, 1476 s.

80,00 TL

1028

AKALIN, Şükrü Haluk: Kâşgarlı Mahmud et Son Dîvânü Lugati’t-Türk: Fransızcaya Çeviren: Zeynep Oral ALP,  Ankara 2011, 160 s.

20,00 TL

1029

Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan: Yayıma Hazırlayanlar: İ. Çetin DERDİYOK - Muna YÜCEOL ÖZEZEN, Ankara 2011, 231 s.

18,00 TL

1030

SADIKOV, Taspolat - Bakıt SARSEMBAYEV: Manas Destanı Kırgızca-Türkçe Büyük Dizin: Ankara 2011, 1647 s.

70,00 TL

1031

ÖZKAN, Bülent: Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilik: Ankara 2011, 488 s.

20,00 TL

1032

PEKACAR, Çetin: Kumuk Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2011, 409 s.

24,00 TL

1033

SEREBRENNİKOV, B. A. - N. Z. GADJİEVA: Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı-Tarihî Grameri: Çevirenler: Tevfik HACIYEV - Mustafa ÖNER, Ankara 2018, 2. Baskı, 255 s.

12,00 TL

1034/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2009: Ankara 2011, 128 s.

10,00 TL

1034/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz 2009: Ankara 2011, 98 s.

10,00 TL

1035/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2010: Ankara 2011, 94 s.

10,00 TL

1035/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2010: Ankara 2012, 180 s.

10,00 TL

1036

TULUM, Mertol: 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı: Ankara 2011, 1972 s.

82,00 TL

1037

TÜRK DİL KURUMU: İktisat Terimleri Sözlüğü: Ankara 2011, 648 s.  

36,00 TL

1038

ÖZKAN, Nevin - Raniero SPEELMAN - Mustafa ÇİÇEKLER, Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri: Ankara 2011, 272 s. 

50,00 TL

1039

BAZIN, Louis: Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 2011, 569 s.

54,00 TL

1041

ÖZÖZEN, Muna YÜCEOL: Hilyetü’r-Rical ve Söz Varlığı: Ankara 2011, 326 s. 

30,00 TL

1040

CİN, Ali: Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u: Ankara 2011, 780 s.

76,00 TL

1042

TÜRK DİL KURUMU: I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni Sempozyumu Bildirileri (20-21 Kasım 2008): Yayıma Hazırlayan: Abdurrahman GÜZEL, Ankara 2011, 780 s.

40,00 TL

1043

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eserleri Kutadgu Bilig Bildirileri (26-27 Ekim 2009): Yayıma Hazırlayan: Musa DUMAN, Ankara 2011, 658 S.

34,00 TL

1044

ORBA, Han: Hakas Destanları 3: Hazırlayan: Erhan AKTAŞ, Ankara 2011, 254 s. 

22,00 TL

1045

BİLGEGİL, Zöhre:  M. Kaya BİLGEGİL Hayatı ve Eserleri: Ankara 2012, 96 s.

24,00 TL

1046

EGİMBAEVA, Suale: Kırgız Destanları X Güldana-Askazan Batır: Çeviren: Zekeriya KARADAVUT, Ankara 2012, 128 s. 

16,00 TL

1047

ERASLAN, Kemal: Eski Uygur Türkçesi Grameri: Ankara 2012, 664 s.

30,00 TL

1048

HAZAİ, György: Türkiye Türkçesinin Dünü ve Bugünü-Türk Dili Araştırmalarına Kısa Bir Giriş:  Çeviren: Tevfik TURAN, Ankara 2012, 219 s.

30,00 TL

1049

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2011 (Abdullah Tukay Özel Sayısı): Ankara 2012, 273 s.

10,00 TL

1051

AYAZLI, Özlem: Altun Yaruk Sudur VI. Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını: Ankara 2012, 506 s.

26,00 TL

1052

YUNUSOĞLU, Mağfiret Kemal: Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü: Ankara 2012, 195 s

20,00 TL

1053

EŞREF, Ahmet Bahtiyar - Celal SOYDAN: Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, Ankara 2012, 492 s.

40,00 TL

1054

Sirâcü’l-Kulûb ♦Gönüllerin Işığı♦: Hazırlayan: Yakup KARASOY, Ankara  2013, 185 s.

10,00 TL

1055

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Metin ve Şirzat: Hazırlayanlar: Fazıl GÖKÇEK - Özlem NEMUTLU, Ankara 2013, 743 s.

36,00 TL

1056

YÜCE, N. And: Açıklamalı İngilizce Türkçe Otomotiv ve Hafif Araç Terimleri Sözlüğü: Ankara 2013, 1188 s.

80.00 TL

1057

Kısas-ı Enbiya: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR - Murat KÜÇÜK, Ankara 2013, 1296 s.

90,00 TL

1058

DEMİR, Nurettin: Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi: Ankara 2013, 168 s

18,00 TL

1059

TEKİN, Talat: Irk Bitig: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2017, 2. Baskı, 129 s.

6,00 TL

1060

TEKİN, Talat: Makaleler I Altayistik: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2013, 320 s. 

28,00 TL

1061

TEKİN, Talat: Makaleler II Tarihî Türk Yazı Dilleri: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2013, 608 s. 

50,00 TL

1062

TEKİN, Talat: Makaleler III Çağdaş Türk Dilleri: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2013, 500 s.

38,00 TL

1063

Edhem Rahimoğlu Tenişev Doğumunun 90. Yılına Armağan: Yayıma Hazırlayanlar: Kamil Veli NERİMANOĞLU - Minara ALİYEVA, Ankara 2013, 208 s.

16,00 TL

1064

MANKALYALI, Mehmet Ziya: Rumence-Türkçe Sözlük: Ankara 2013, 1444 s.

90.00 TL

1065

KORKMAZ, Zeynep: Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi: Ankara 2013, 229 s. 

12,00 TL

1066

KARAAĞAÇ, Günay: Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü: Ankara 2013, 936 s.

70.00 TL

1067

TÜRK DİL KURUMU: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara 2013, 11122 s.

140.00 TL

1068

ERGUN, Metin: Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh: Ankara 2013, 861 s.

74.00 TL

1069/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2012: Ankara 2013, 138 s.

10,00 TL

1070

AKMATALİEV, Abdıldacan - Murat MUKASOV: Kırgız Destanları 13 Canış Bayış: Aktaran: Mehmet AÇA, Ankara 2013, 152 s.

12,00 TL

1071

AKİYEV, Kalık: Kırgız Destanları 11 Kurmanbek: Hazırlayan: Murat MUKASOV, Aktaran: Ulanbek ALİMOV, Ankara 2013, 148 s.

10,00 TL

1072

URMAMBETOV, Oruzbey: Kırgız Destanları 12 Seyitbek: Anlatan: Murat MUKASOV, Aktaran: Ulanbek ALİMOV, Ankara 2013, 140 s.

12,00 TL

1073

AVESPAYEVA, Pakizat - Toktar ELBEKOV: Kazak Destanları 9: Aktaran: Hatice Emel ŞİRİN, Ankara 2013, 133 s.

12,00 TL

1074

Hakas Destanları 4 Altın Taycı: Hazırlayan: Gülsüm Killi YILMAZ, Ankara 2013, 270 s.

16,00 TL

1075

ÂŞIK YEDULLAH: İran Azerbaycanı Âşık Destanları 1 Şikarî Destanı: Hazırlayan: Nabi KOBOTARİAN, Ankara 2013, 415 s.

30,00 TL

1076

AKAR, Ali: Muğla ve Yöresi Ağızları: Ankara 2013, 480 s.

26,00 TL

1077

PİLTEN, Şahru: Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi Bir Eş Anlamlılık İncelemesi: Ankara 2013, 372 s.

26,00 TL

1078

KARAHAN, Akartürk: Dīvānu Luġāti’t-Türk’e göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi: Ankara 2013, 657 s.

50,00 TL

1079

HEKİM BEREKET: Tuhfe-i Mübārizi: Hazırlayan: Binnur Erdağı DOĞUER, Ankara 2013, 486 s.

24,00 TL

1080

MANASTIRLI MEHMET RIFAT: Mükemmel Osmanlı Sarfı: Hazırlayan: Ferhat TAMKOÇ, Ankara 2013, 216 s.

12,00 TL

1081

TÜRK DİL KURUMU: Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri (5-6 Mart 2009): Ankara 2013, 232 s.

12,00 TL

1082

Uygur Halk Destanları 2: Hazırlayan: Alimcan İNAYET, Ankara 2013, 188 s.

20,00 TL

1083

GANİYEV, Fuat: Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı: Aktaran: Murat ÖZŞAHİN, Ankara 2013, 279 s.

38,00 TL

1084

Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Bars” Hikâyesi: Hazırlayan: Zemire GULCALI, Ankara 2013,  Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 451 s.

20,00 TL

1085

CUMAKUNOVA, Gülzura:  Bübüyna ORUZBAYEVA Armağanı: Ankara 2013, 208 s.

18,00TL

1086

KINIKOĞLU, Nihat G.: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü: Ankara 2013, 724 s.

50,00 TL

1087

KAHRAMAN, Seyit Ali: Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem: Ankara 2013, 252 s.

34,00TL

1088

ALİYEVA, Minara: Lobnor Ağzı: Ankara 2013, 491 s.

44,00 TL

1089

YALÇIN, Süleyman Kaan: Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler: Ankara 2013, 384 s.

22,00 TL

1090

el-HALÎMÎ, Lütfullah b. Ebu Yusuf: Lügat-i Halîmî: Hazırlayan: Adem UZUN, Ankara 2013, 740 s.

50,00 TL

1091

GÖKÇEK, Fazıl: Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Âkif,  Ankara 2013, 140 s. 

26,00 TL

1092

YÛSUF EMİRÎ: Dehnâme: Hazırlayan: Kâzım KÖKTEKİN, Ankara 2013, 278 s.

14,00 TL

1093

KÚNOS, Ignácz: Kazan Tatar Mânileri: Yayımlayan: Zsuzsa KAKUK, Çeviren: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2013, 140 s.

6,00 TL

1094

KIDAMBI, Sithalakshmi - Korhan KAYA, Hindī-Türkçe Sözlük: Ankara 2013, 328 s.

30,00TL

1095

AYDIN, Nafiz: Büyük Sümerce Sözlük: Ankara 2013, 1437 s.

70,00 TL

1096

GÖÇGÜN, Önder: Nihad Sami BANARLI: Ankara 2014, 125 s.

6,00 TL

1097

GÜLENSOY, Tuncer: Ahmet TEMİR: Ankara 2014, 63 s.

4,00 TL

1098

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk: Necip TÜRKÇÜ: Ankara 2014, 163 s.

10,00 TL

1099

DOĞAN, Âbide: Aka GÜNDÜZ: Ankara 2014, 140 s.

10,00 TL

1100

KARADEMİR, Fevzi - Nezir GÜMÜŞ - Ziver İLHAN - Ahmet KORKUT: Kürtçe-Türkçe/ Türkçe-Kürtçe Sözlük: Ankara 2014, 636 s.

12,00 TL

1101

AKTAŞ, Şerif: Refik Halit KARAY: Ankara 2014, 176 s.

12,00 TL

1102

AKTAŞ, Şerif: Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU: Ankara 2014, 157 s.

12,00 TL

1103

DOĞAN, İsmail - Nesrin GÜLLÜDAĞ: Nogay Destanları: Ankara 2014, 262 s.

12,00 TL

1104

ARÇIN, Salih Mehmet: Tuva Destanları 2: Haan-Tögüldür: Ankara 2014, 144 s.

12,00 TL

1105

TÜRK DİL KURUMU: Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri: Ankara 2014, 218 s.

6,00 TL

1106

TÜRK DİL KURUMU: Bahtiyar Vahapzade Anısına 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu: Ankara 2014, 256 s.

6,00 TL

1107

POLAT, Nâzım Hikmet: Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle: Ankara 2014,248 s.

8,00 TL

1108

ÖZGEN, Nurcan: Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi: Ankara 2014, 508 s.

26,00 TL

1109

BACANLI, Eyüp: Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller: Ankara 2014, 264 s.

34,00 TL

1110

OROZOBAEV, Mayrambek: Kırgızcadaki İslam Öncesi Geleneksel İnanç ve İnanışlarla İlgili Söz Varlığı: Ankara 2014, 252 s.

28,00 TL

1111

NÉMETH, Gyula: Folklorik ve Dinî Metinler Üzerinde Vidin Türkleri Ağız Araştırmaları: Çeviren: Abdurrahman GÜZEL, Ankara 2014, 334 s.

14,00 TL

1112

ERSOY, Habibe Yazıcı: Başkurt Türkçesinde Kip: Ankara 2014, 486 s.

54,00 TL

1113

HİSAMOV, Nurmuhammet: Kul Ali ve Türkçe Yusufnâme: Aktaranlar: Paşa YAVUZARSLAN - Bülent BAYRAM, Ankara 2014, 178 s.

32,00 TL

1114

TEMUR, Nezir: Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları: Ankara 2014, 108 s.

4,00 TL

1115

MEHMET, Gülsün: Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi: Ankara 2014, 286 s.

28,00 TL

1116

ÖZDEMİR, Hakan: Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler: Ankara 2014, 374 s.

16,00 TL

1117

ÖZMEN, Mehmet: Türkçede –Ken Zarf Fiili: Ankara 2014, 76 s.

6,00 TL

1118

Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü: Yayın yönetmenleri: Cahit KALKAN - Cengiz YAKINCI, Ankara 2014, 798 s.

40,00 TL

1119

EHMETYANOV, Rifkat - Rafael MÖHEMMETDİNOV - Fenüze NURİEVA - Fuat GANİEV: Türkçe-Tatarca Sözlük: Aktaran: Mustafa ÖNER: Ankara 2014, 358 s.

28,00 TL

1120

KÂŞGARLI MAHMUD: Dîvânu Lugâti’t-Türk: Hazırlayanlar: Ahmet B. ERCİLASUN - Ziyat AKKOYUNLU, Ankara 2018, 3. Baskı, CXIX+995 s.

60,00 TL

1121

TÜRK DİL KURUMU: İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü: Ankara 2014, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1032 s.

40,00 TL

1122

ÐINÐIĆ, Marija: Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük: Ankara 2014, 1527 s.

70,00 TL

1123

GÜNGÖRMÜŞ, Naciye: Macarca-Türkçe Deyimler Sözlüğü: Ankara 2014, 335 s.

22,00 TL

1124

SHAW, Robert Barkley: Kâşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü: Çeviren ve Yayıma Hazırlayan: Fikret YILDIRIM, Ankara 2014, 453 s.

22,00 TL

1125

KOCK, Paul de: Kamere Âşık: Çeviren: Ahmed Midhat Efendi, Hazırlayan: Nasrullah ÖZSOY, Ankara 2014, 1046 s.

40,00 TL

1126

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi: Hazırlayan: Murat KÜÇÜK, Ankara 2014, 792 s.

40,00 TL

1127

ÖZBAY, Betül: Huastuanift-Manihaist Uygurların Tövbe Duası: Ankara 2014, 256 s.

14,00 TL

1128

KERİMOĞLU, Caner: Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi: Ankara 2014, 299 s.

20,00 TL

1129

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni Bildirileri (7-9 Ekim 2010): Ankara 2014, 451 s.

18,00 TL

1130

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-I, Mitolojik Destanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014,  395 s.

22,00 TL

1131

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-II, Sosyal Hayatı Anlatan Destanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014, 671 s.

40,00 TL

1132

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-III, Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014, 579 s.

32,00 TL

1133

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-IV, Kahramanlar Hakkında Destanlar • Ozanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014, 281 s

18,00 TL

1135

ATAN, Murat - Şenol ALTAN, Açıklamalı Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü: Ankara 2015, 105 s. 

40,00 TL

1136

VUṢŪLÎ: Dîvân (İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin): Hazırlayan: Hakan T, Ankara 2015, 319 s.

28,00 TL

1137

RADLOFF, W.: Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler: Yayıma Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Ankara 2015, 899 s.

32,00 TL

1138

RADLOFF, W.: Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler: Yayıma Hazırlayanlar: Tülay ÇULHA - Muvaffak DURANLI, Ankara 2015, 351 s.

16,00 TL

1139

KARAVELİOĞLU, Murat A.: Mecmū‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiye: Ankara 2015, 1200 s.

40,00 TL

1140

BALCI, Mustafa: Osman TÜRKAY’ın Kelime Dünyası: Ankara 2015, 227 s. 

18,00 TL

1141

T, İbrahim: Süheyl ü Nev-Bahār’da Eskicil Ögeler: Ankara 2015, 131 s.

16,00 TL

1142/II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2017/ Kış: Ankara 

10,00 TL

1143

JUMADİLOVA, Meyramgül - Karasaş ALPISBAYEVA - Rafat ABDIGULIP - Pakizat AVESPAYEVA: Kazak Destanları 10: Aktaran: Ekrem AYAN, Ankara 2015, 303 s.

14,00 TL

1144

RÓNA - TAS, Andrās: Gyula Németh: Çeviren: İsmail DOĞAN, Ankara 2015, 59 s.

4,00 TL

1145

EMÎR NİẒĀMU’D-DÎN cAŞER-İ NEVĀYÎ:Seb a-yi Seyyār: Hazırlayan: Güzin TURAL, Ankara 2015, 433 s.

16,00 TL

1146

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ: Şatranç-nâme-i Kebîr: Hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ, Ankara 2015, 730 s.

20,00 TL

1148

PARIGI, Bernardo da: Söz Kitabı Türkçe-İtalyanca Sözlük: Hazırlayan: Yavuz KARTALLIOĞLU, Ankara 2015, 1289 s.

60,00 TL

1149

ILGIN, Ali: Tarihî Karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi: Ankara 2015, 296 s.

50,00 TL

1150

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV: Ankara 2015, 529 s. 

40.00 TL

1151

AKERSON, Fatma Erkman - S. N. Şeyda OZİL: Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler: Ankara 2015, 281 s.

24.00 TL

1152

er-RÛSÂFÎ, Ma’rûf: Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye: Çeviren: Musa YILDIZ, Ankara 2015, 124 s.

18.00 TL

1153

GÖÇGÜN, Önder: Yahya Kemal BEYATLI: Ankara 2015, 111 s. 

18.00 TL

1154

YARDIMCI, Mehmet: Cahit KÜLEBİ: Ankara 2015, 80 s. 

12.00 TL

1155

ZÜLFİKAR, Hamza: Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler: Ankara 2018, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 562 s.

30.00 TL

1156

DİLEK, Figen Güner: Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları: Ankara 2015, 548 s.

36.00 TL

1157

CARNOY, Henry - Jean NICOLAIDЀS: İstanbul Folkloru: Çeviren: Suna Timur AĞILDERE, Ankara 2015, 165 s.

18.00 TL

1158

Kırım Karaycasının Katık Mecuması (Metin-Sözlük-Dizin): Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Ankara 2015,  600 s.

26.00 TL

1159

BAYHAN, Şakir: Boşnakça-Türkçe Sözlük: Ankara 2015, 1600 s.

80,00 TL

1160

TÜRK DİL KURUMU: Hemşirelik Terimleri Sözlüğü: Ankara 2015, 967 s.

40,00 TL

1161

TÜRK DİL KURUMU: Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü: Ankara 2015, 1639 s 

40,00 TL

1162

Nİ’METULLÂH AHMEDLügat-i Ni’metu’llâh: Hazırlayan: Adnan İNCE, Ankara 2015, 1001 s. 

70,00 TL

1163

YUSUF HAS HACİBKutadgu Bilig (Viyana, Fergana, Kahire Nüshaları): Ankara 2015, 576 s.

184,00 TL

1164

BİLGİN, A. Azmi: Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri: Ankara 2016, 295 s. 

24,00 TL

1165

GÜLSEVİN, Selma: Karay Türklerinin Dili: Ankara 2016, 534 s. 

44,00 TL

1166/ 1-2

Dede Korkut Dresden Nüshası– Giriş, Notlar, Metin, Dizin: Hazırlayan: Sadettin ÖZÇELİK, Ankara 2016, 2 cilt, 1927 s. 

130,00 TL

1167

SARIBAŞ, Metin: Ormancılık Terimleri Sözlüğü: Ankara 2016, 676 s. 

70,00 TL

1168

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞIKriminal Terimleri Sözlüğü: Ankara 2016, 161 s. 

26,00 TL

1169

EBÛ’L-GÂZÎ BAHÂDIR HANŞecere-yi Terâkime: Hazırlayan: Zühal ÖLMEZ, Ankara 2016, 76 s. 

30,00 TL

1169/ 1

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2012: Ankara 2013, 138 s.

10,00 TL

1170

REDHOUSE, William James: Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniye: Ankara 2016,  749 s. 

70,00 TL

1171

el-ʿUBEYDİLĪ, Ebūl-Fażl Cemālü’d-dīn Aḥmed b. Muḥammed b. Mühennā el-Ḥillī el-Ḥüseyni: Ḥilyetü’l-İnsān ve Ḥalbetü’l-Lisān, Ankara 2016, 388 s.

30,00 TL

1172

Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri (5-6 Kasım 2012): Yayıma Hazırlayanlar: Fikret TURAN – Türkan ALVAN – Betül NİZAM – Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU – Feyzi ÇİMEN – Şerif ESKİN, Ankara 2016, 234 s. 

12,00 TL

1173

BİN VEŞMGÎR, Keykâvus Bin İskender : Ḳâbûs-nâme (Giriş-Notlar-Metin-Sözlük-Dizin-Tıpkıbasım): Tercüme Eden: ŞEYHOĞLU Sadru’d-dîn Mustafâ, Hazırlayan: Enfel DOĞAN, Ankara 2016, 457s. 

36,00 TL

1174

MAʿZUN: Şiirler (Kaşkay Türkçesi), Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım: Hazırlayanlar: Muhittin ÇELİK - Gökçen DURUKOĞLU, Ankara 2016, 466 s. 

30,00 TL

1175

YUNUSOĞLU, Mağfiret Kemal: Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar: Ankara 2016, 284 s. 

46,00 TL

1176

ERZURUMLU DARİR: Yüz Hadis Yüz Hikâye, Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler: Hazırlayan: Mustafa SARI, Ankara 2016, 692 s. 

54,00 TL

1177

ŞÇERBAK,  A. M.:Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil): Çevirenler: Yakup KARASOY - Naile HACIZADE - Mevlüt GÜLMEZ, Ankara 2016, 233 s. 

60,00 TL

1178

Ölümünün 300. Yılında Nâbî’ye Armağan: Yayıma Hazırlayanlar: Çetin DERDİYOK-H. Dilek BATİSLAM, Ankara 2017, 225 s. 

32,00 TL

1179

Özbek Destanları 5, Rüstem Han Destanı: Hazırlayan: Selami FEDAKÂR, Ankara 2016, 258 s. 

24,00 TL

1180

ÖLKER, Perihan:Tanzimat Basınının Dili: Ankara 2016, 351 s. 

46,00 TL

1181

ŞİRİN, Hatice: Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi: Ankara 2016, 750 s. 

60,00 TL

1182

POPPE, Nicholas: Moğol Yazı Dilinin Grameri: Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 2016, 240 s. 

22,00 TL

1183

ʿÂ, Gelibolulu Mustafa: Mirkâtü’l-Cihâd [Cihadın Basamakları] (Dil İncelemesi-Metin-Dizin): Hazırlayan: Ali AKAR, Ankara 2016, 977 s. 

98,00 TL

1184

SÖKMEN, İsmail: Bismil Türkmen Ağzı: Ankara 2016, 328 s. 

40,00 TL

1185

Ömer Seyfettin, Bütün Nesirleri (Fıkralar-Makaleler-Mektuplar ve Çeviriler): Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT, Ankara 2018, 2. Baskı, 1104 s.

30,00 TL

1186

Daśakarmapathāvadānamālā (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin): Hazırlayan: Murat ELMALI, Ankara 2016, 611 s. 

60,00 TL

1187

AYAZLI, Özlem: Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırılmalı Söz Varlığı: Ankara 2016, 570 s. 

42,00 TL

1188/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2011/ 1: Ankara 2017, 120 s.

10,00 TL

1188/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2011/ II: Ankara 2017, 108 s. 

10,00 TL

1189/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2015: Ankara 2017, 254 s. 

10,00 TL

1189/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2015: Ankara 2017, 244 s. 

10,00 TL

1190/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2012/ I: Ankara 2017, 122 s. 

10,00 TL

1190/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2012/ 2: Ankara 2017, 108 s. 

10,00 TL

1191/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2013/ Yaz: Ankara 2017, 159 s. 

10,00 TL

1191/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2013/ Kış: Ankara 2017, 127 s. 

10,00 TL

1192/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2014/ Yaz: Ankara 2017, 156 s. 

10,00 TL

1192/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2014/ Kış: Ankara 2017, 143 s.

10,00 TL

1193/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2015/ Yaz: Ankara 2017, 122 s.

10,00 TL

1193/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2015/ Kış: Ankara 2017, 99 s.

10,00 TL

1194/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2016: Ankara 2017, 250 s.

10,00 TL

1194/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2016: Ankara 2017, 215 s.

10,00 TL

1195

TEKİN, Talat: Orhon Türkçesi Grameri: Ankara 2017, 328 s. 

12,00 TL

1196

HÜDÂYÎ: Dîvân: HazırlayanMustafa S. KAÇALİN, Ankara 2017, 458 s. 

30,00 TL

1197

HECRÎDîvân: Hazırlayan: Ömer ZÜLFE, Ankara 2017, 248 s. 

20,00 TL

1198

Türk Dil Bilgisi Toplantıları-I: Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar: Yayıma Hazırlayanlar: Reşide GÜRSES – Nevin BALTA, Ankara2017, 104 s.

6,00 TL

1200

TÜRK DİL KURUMUUluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırısına): Ankara 2017, 578 s.

28,00 TL

1201

CLAUSON, Sir Gerard: Türkçe-Moğolca Çalışmaları: Çeviren: Fatma KÖMÜRCÜ, Ankara 2017, 217 s.

12,00 TL

1202

ECKMANN, János: Çağatayca El Kitabı: Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 2017, 232 s.

12,00 TL

1204

KERDERLİ MAHMUDNehcü’l-Ferâdîs Cennetlerin Açık Yolu: Aktaran: Bilâl AKTAN, Ankara 2017, 284 s.

30,00 TL

1205

Seyfü’l-Mülûk ile Bediü’l-Cemâl Hikâyesi (Kırım Karay Rivayeti): Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Ankara 2017, 291 s.

14,00 TL

1206

UŞAKLIGİL, Halid Ziya: Garp’tan Şark’a Seyyâle-yi Edebiyye Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi: Hazırlayan: Rafet ŞİMŞEK, Ankara 2017, 174 s.

10,00 TL

1207

BİN ÇALIÇA, Bahşāyiş: Bahşayiş Lügati: Hazırlayan: Fikret TURAN, Ankara 2017, 204 s.

20,00 TL

1208

TÜRK DİL KURUMU: Ölümünün 100. Yılında Ármin VÁMBÉRY Anma Toplantısı Bildirileri: Ankara 2017, 157 s.

10,00 TL

1209

ÇENGEL, Hülya Kasapoğlu: Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi): Ankara 2017, 456 s.

40,00 TL

1210

MUALLİM NACİIstılâhât-ı Edebiye: Hazırlayan: M. A. Yekta SARAÇ, Ankara 2017, 208 s.

16,00 TL

1211

SADÎ: Gülistan Tercümesi: Çeviren: SİBÎCÂBÎ, Hazırlayan: Oğuz ERGENE, Ankara 2017, 992 s.

60,00 TL

1212

Lİ, Yong-Sŏng: C. Brockelmann’ın “Doğu Türkçesi Grameri” Dizini: Ankara 2017, 724 s.

40,00 TL

1213

MEŞREB (Baba RAHÎM): Mebde-yi Nûr: Hazırlayan: Sadi GEDİK, Ankara 2017,  1402 s.

118,00 TL

1214

TÜRK DİL KURUMUDoğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Toplantısı Bildirileri: Ankara 2017, 273 s.

20,00 TL

1215

ALİMOVA, Cıldız: Kırgız Destanları XIV Coodarbeşim Destanı: Ankara 2017, 290 s. 

32,00 TL

1216

CUMANBULBULOĞLİ, Ergaş: Özbek Destanları 6 Dalli: Hazırlayan: Cabbar EŞANKUL, Türkiye Türkçesine aktaran: Dilek SEZER, Ankara 2017, 542 s.

48,00 TL

1217

NEVÂÎ, 'Alişîr: Mecâlisü’n-Nefâis I-II Herâtî ve Hekîmşâh Çevirisi Mülhakâtı [Herâtî ve Hekîmşâh Tezkiresi]: Çeviren: A. Naci TOKMAK, Ankara 2017, 324 s.

20,00 TL

1218

BÂKİLER, Yavuz Bülent: Arif Nihat ASYA: Ankara 2017, 130 s.

36,00 TL

1219

TUNCER, Hüseyin: Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU: Ankara 2017, 134 s.

20,00 TL

1220

CELEPOĞLU, Ayşegül: Samih RİFAT: Ankara 2017, 48 s.

20,00 TL

1221

el-MAARRÎ, Ebu’l-Alâ: Gufran Risalesi: Çevirenler: Nevzat H. YANIK - Selami BAKIRCI, Ankara 2017, 306 s.

24,00 TL

1222

RECEP, Ömer Faruk: Göz Bilimi Sözlüğü: Ankara 2017, 522 s.

30,00 TL

1223

GELDİYEV, Gurbandurdı - Yaşar KARAYUNUSOĞLUKarşılaştırmalı Türkmen Atasözleri: Ankara 2017, 340 s. 

46,00 TL

1224

ÖZŞAHİN, Murat: Başkurt Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2017, 760 s.

64,00 TL

1225

Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı: Mustafa S.  KAÇALİN, Ankara 2017, 912 s. 

50,00 TL

1226

BİN RÜSTEM, Marzubân: Marzubân-nâme Tercümesi: Tercüme eden: ŞEYHOĞLU Sadre’d-dîn Mustafâ, Hazırlayan: Zeynep KORKMAZ, Ankara 2017, 856 s.

60,00 TL

1227

ŞEN, Serkan: Eski Türkçenin Deyim Varlığı: Ankara 2017, 305 s.

24,00 TL

1228

ATMACA, Emine: Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları: Ankara 2017, 378 s. 

28,00 TL

1229

ERTEKİNOĞLU, Servet: Ahlat Ağzı Söz Varlığı: Ankara 2017, 587 s. 

74,00 TL

1230

GÜRSU, Uğur: Kazak Atasözleri: Ankara 2017, 1175 s.

80,00 TL

1231

GÜLSEVİN, Gürer: Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları: Ankara 2017, 202 s. 

20,00 TL

1232

KORMUŞİN, İgor Valentinoviç: Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları: Çeviren: Rysbek ALİMOV, Ankara 2017, 368 s. 

30,00 TL

1233

YALTKAYA, M. Ş.: Solgun Çiçekler: Hazırlayan: Adnan AKGÜN, Ankara 2017, 330 s.

20,00 TL

1234

BASKAKOV, A. N: Çağdaş Türkçede Cümle: Çeviren: Oktay Selim KARACA, Ankara 2017, 172 s.

20,00 TL

1235

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildirileri:  Yayıma Hazırlayan: Reşide GÜRSES, Ankara 2017, 331 s. 

16,00 TL

1236

Türk Dil Bilgisi Toplantıları 2: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildiriler: Yayıma Hazırlayan: F. Belgin AKSU, Ankara 2017, 230 s. 

10,00 TL

1237

ERSOY, Feyzi: Çuvaş Türkçesi Grameri: Ankara 2017, 482 s.

60,00 TL

1238

DEMİR, Celal: İbrahim Necmi DİLMEN: Ankara 2017, 117 s.

20,00 TL

1239

EMİROĞLU, Öztürk: Polonya’da Türkoloji: Ankara 2017, 367 s.

20,00 TL

1240

Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı: Hazırlayan: Yakup KARASOY, Ankara 2017,  689 s.

36,00 TL

1241/I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2016/ Yaz: Ankara 2017, 154 s. 

10,00 TL

1241/II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2016/ Kış: Ankara 2017, 133 s. 

    10,00 TL

1242/I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2017/ Yaz: Ankara 2017, 234 s.

    10,00 TL

1242/II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2017/ Kış: Ankara 2018, 201 s.

   10,00 TL

1243/I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2017: Ankara 2017, 480 s.

   10,00 TL

1244

YILDIRIM, Fikret: Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili: Ankara 2017, 399 s.    30,00 TL

1245

İLKER, Ayşe: Manisa Ağızları: Ankara 2017, 1254 s.    90,00 TL

1246

CİNÂNÎ: Riyâżu’l-Cinân: Hazırlayan: Mahmut ŞARLI, Ankara 2017, 760 s.    100,00 TL

1247

ELMALI, Murat: Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri vibakti-samaz: Ankara 2017, 288 s.    44,00 TL

1248

Dil-Yazın-Deyişbilim Bilgi Şöleni (Gönüllülük ve Hoşgörü) Bildiriler: Editörler: İlyas ÖZTÜRK – Filiz ŞAN – Elif AKKAN – S. Kürşad KOCA – Şaban KÖKTÜRK – M. Zahit CAN, Ankara 2017, 971 s.     54,00 TL

1249

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bilgi Şöleni “Teknoloji Tabanlı Öğretim” Oturumu/Bildirileri, Yayıma Hazırlayanlar: Reşide GÜRSES – R. Burçak OKKALI – Emine SARIKAYA, Ankara 2017, 471 s.    20,00 TL

1250

ATAİZİ, Dilek Erenoğlu: Kaşkay Türklerinin Dili: Ankara 2017, 335 s.     40,00 TL

1251

DOULATABADİ, Farzaneh: Kaşkay Türklerinin Edebiyatı: Ankara 2017, 398 s.    40,00 TL

1252

ATASOY, Faysal Okan: Kırım Yurtına ve Ol Tarflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (Metin-Dizin): Ankara 2017, 2 Cilt, 2006 s.    160,00 TL

1253

Kırgız Destanları 15, Manas Destanı (Cusup Mamay Varyantı): Türkiye Türkçesine Aktaran: Alimcan İNAYET, Ankara 2017, 299 s.    40,00 TL

1254

[ARSAL], Sadri Maksudi: Türk Dili İçin: Ankara, 2017, 517 s.     30,00 TL

1255

YUSUPOVA Nasiba: Türkçe - Özbekçe Sözlük: Ankara 2018, 674 s.     60,00 TL

1256

MUZAFAROV, Refik – Nüzhet MUZAFAROV: Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük: Çeviren: Nariman SEYİTYAHYA, Yayıma Hazırlayan: Şerife ÖZER, Ankara 2018, 455 s.     80,00 TL

1257

SABUNCUOĞLU, Nurhan: Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü: Ankara 2018, 884 s.     90,00 TL

1258

ALTAYLI, Seyfettin: Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2018, 3 Cilt, 4422 s.     300,00 TL

1259

ÂŞİREFENDİZÂDE, Mehmed Hafîd: Ed-Dürrerü’l-Müntehabâti’l-Mensûre Fî Islâhi’l-Galatâti’l-Meşhûre: Hazırlayan: Yakup YILMAZ, Ankara 2018, 746 (+ tıpkıbasım) s.     100,00 TL

1260

DİLÂÇAR, A.: Dil Yazıları: Yayıma Hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2018, 207 s. 28,00 TL

1262

ÖZCAN, Aynur Öz: Doğumunun 80. Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. İristay KUÇKARTAYEV’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası: Ankara 2018, 308 s.  34,00 TL

1263

TÜRK DİL KURUMU: Ahterî veDönemi Bilgi Şöleni Bildirileri: Hazırlayanlar: Bilal KEMİKLİ - Ahmet TÜRKAN, Ankara 2018, 271 s.  30,00 TL

1264

B, Münire Kevser: Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde: Ankara 2018, 265 s.  56,00 TL

1265

TÜRK, Yonca: Örneklerle Türk-Alman İşaret Dilleri: Ankara 2018, 92 s.  20,00 TL

1267

UYĞUR, Ceyhun Vedat: Karakalpak Türkçesi Grameri: Ankara 2018, 303 s.     38,00 TL

1268

TOKYÜREK, Hacer: Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç (Karşılaştırmalı Metin Yayını): Ankara 2018, 1024 s.     130,00 TL

1271

GÜNDOĞDU, Vildan Koçoğlu: Tuva Türkçesi Grameri: Ankara 2018, 934 s.     110,00 TL

1272

NEYYİR ABDÜ’L-HALİM DEDE: Dîvân: Hazırlayan: Sadık ERDEM, Ankara 2018, 383 s.     44,00 TL

1273

TUTMACI: Tabiatnâme: Hazırlayan: Yakup KARASOY: Ankara 2018, 236 s.     30,00 TL

1274

ATASOY, Faysal Okan: Türkçede Noktalama: Ankara 2018, 438 s.     36,00 TL

1275

KONYALI MUHYÎ: Tercüme-i İbtidânâme [İnceleme-Metin-Günümüz Türkçesine Çeviri-Tıpkıbasım]: Hazırlayanlar: Cihan OKUYUCU-Sadık YAZAR, Ankara 2018, 744 s.     100,00 TL

1276

IVAZ PAŞA OĞLU ATÂYÎ: Dîvân: Hazırlayan: Üzeyir ASLAN: Ankara 2018, 406 s.     66,00 TL

1277

Keşfü’l-Hüdâ: Kaside-i Bürde’yi Şerh Eden: HÜSEYN-İ HÂREZMÎ, Hazırlayan: Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU, Ankara 2018, 1036 s.     150,00 TL

1278

KARAGÖZ, İlknur: Tarihî Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirme ve Derecelendirme: Ankara 2018, 311 s.     60,00 TL

1279

Behcetü’l-Hadâik fî Mev’izati’l-Halâik: Hazırlayan: Mustafa CANPOLAT: Ankara 2018, 864 s.     70,00 TL

1280

2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı: Hazırlayanlar: Bilal ÇAKICI-Nevzat GÖZAYDIN - Hamza ZÜLFİKAR: Ankara 2018, 311 s.     20,00 TL