“Boşnakça-Türkçe Sözlük” Saraybosna’da Tanıtıldı

                   Bosnakca1

    “2017 Türk Dili Yılı” dolayısıyla Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bütün hızıyla sürmektedir. Bu çerçevede 31 Temmuz - 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde “Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız Şenliği” gerçekleştirildi. Faaliyetin mühim bir ayağını da Şakir BAYHAN tarafından hazırlanan ve Kurumumuzca yayımlanan Boşnakça-Türkçe Sözlük’ün 31 Temmuz tarihinde tanıtılması oluşturdu.

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Arş. Gör. Hülya UYSAL, Türk Dil Kurumunun Yayımladığı İki Dilli Sözlükler “Boşnakça-Türkçe Sözlük” başlıklı konuşmasıyla Boşnakça-Türkçe Sözlük'ü tanıttı. UYSAL,  ''60.400 madde içeren 1598 sayfalık Boşnakça-Türkçe Sözlük’ün güncel kullanıma ait birleşik söz, birleşik fiil, deyim ve tabirlere, sözcük gruplarına, halk diline, argolu ifadelere, atasözlerine, çeşitli meslek ve dallarına ilişkin ıstılahlara bolca yer vermesiyle alanındaki mühim bir boşluğu doldurduğunu'' dile getirdi.

  Tanıtımı yapılan Boşnakça-Türkçe Sözlük Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla ilgililere dağıtılacaktır.

Bosnakca2