Türk Dil Kurumu Bursları Hakkında

 

Burs Almaya Hak Kazananların Duyurulması


Kurumumuzdan lisans, yüksek lisans ve doktora bursu almaya hak kazananlara ilişkin duyuru genel ağ sayfamızda yayımlanmakta, sonuçlar ise ise  www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip Sistemleri üzerinden sorgulanabilmektedir.

2018 yılı lisans burslarıyla ilgili duyuru ağ sayfamızdan yapılmış ve sonuçlar www.turkiye.gov.tr ilan edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora bursları ile ilgili sonuçlar ise 2018 Mart ayı içerisinde ilan edilecektir.

Türk Dil Kurumundan burs almaya hak kazanan ve hak kazanamayan başvuru sahiplerinin www.turkiye.gov.tr adresinden ilan edilmesi dışında Kurumumuzun bu sonuçları her bir başvuru sahibine farklı yollarla ayrı ayrı duyurma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

                Bursların Ödenmesi

Burslar, almaya hak kazananların ilan edilmesinden sonra Kredi Yurtlar Kurumu aracılığı ile geriye dönük olarak banka hesaplarına aktarılmaktadır. 2018 yılına ait lisans bursları Nisan ayında, önceki ayların burslarıyla birlikte ilgili hesaplara aktarılacaktır.

Yüksek lisans ve doktora bursları için de aynı süreç işleyecektir.  

                Bursluluğun Devam Etmesi veya Sona Ermesi

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri her yarıyıl sonunda öğrenci belgelerini ve not döküm çizelgelerini, tez aşamasındaki öğrenciler ise tez danışmanı raporlarını Kurumumuza göndermelidirler. (Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217, 06680 Çankaya, Ankara)

Bu belgelerin zamanında gönderilip gönderilmemesine veya başarı durumuyla ilgili Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre bursluluğun devam edip etmeyeceğine karar verilmektedir. Bu karara göre bursluğu devam edenlerin bursları ilgili hesaplara aktarılmaktadır.

Önceki dönemlerde burs alan lisans öğrencilerinin de burs başvuru dönemi içerisinde yeni kayıt yılının öğrenci belgelerini ve not döküm çizelgelerini Türk Dil Kurumuna göndermeleri gerekmektedir. Bu belgelere göre yapılacak inceleme sonucunda bursluluğunun devam etmesine karar verilenlerin bursları da 2018 Nisan ayı içerisinde yine geriye dönük olarak ilgili hesaplara aktarılacaktır.

             Önceki yıllarda hak kazanılan bursluluğun devamı veya sona ermesi konusunda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer alan hükümler de belirleyici olmaktadır. Bu bakımdan, önceki yıllarda hak kazanılan bursluluğun devamı konusunda öncelikle 4 Şubat 2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bu Yönetmelik'e bakılması yararlı olacaktır. Yönetmelik'e http://www.ayk.gov.tr/s12-mevzt/c37-yoenetmelikler/burs-yoenetmel/ adresinden de ulaşılabilmektedir.

 

TDK Bursları - Öteki Burs ve Öğrenim Kredileri


Türk Dil Kurumu tarafından verilen burslar karşılıksız olup önceki dönemlerde hak kazanılan bursluluğun devam edip etmemesinde başarı durumu, ilgili belgelerin zamanında gönderilip gönderilmemesi ve ilgili Yönetmelik'teki hükümler belirleyici olmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi veya başka kurum ve kuruluşlardan alınan burslar Türk Dil Kurumundan burs alınmasına engel oluşturmaktadır. Bunlardan Türk Dil Kurumu bursunun kabul edilmesi durumunda öteki burs veya öğrenim kredilerinden feragat edildiğine dair bir dilekçenin Türk Dil Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Tersi durumda ise Türk Dil Kurumu bursundan feragat edildiğine dair dilekçe de yine Kuruma gönderilmelidir.

 

İlgili İşlemler


Burs almaya hak kazananların belirlenmesi ve duyurulması, bursların ilgili hesaplara aktarılması, Kuruma gönderilen belgelerin değerlendirilmesi gibi işlemler Kurumumuzun farklı birimleri tarafından yürütülmektedir. Bu bakımdan, yukarıda cevabını bulamadığınız sorular için konunun daha iyi araştırılması amacıyla tdkburs@tdk.gov.tr adresine yazılı olarak başvurmanız daha sağlıklı sonuç verecektir.