Türk Dil Kurumunun Sözlükleri Hakkında

     Türk Dil Kurumu kuruluşundan bu yana farklı türde eserler yayımlamaktadır. Bu eserlerin yayımlandığı tarihe bağlı olarak bazı sözlerin yazılışında ve hazırlanış amacına bağlı olarak da bazı sözlerin anlamında eserler arasında farklılıklar olabilmektedir. Türkçenin günümüz yazı dili için yazım ve anlamlar konusunda ağ sayfamızdaki Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.