Haber Belgeliği
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Alt Başlıklar
121 Yeni Yayın: “Manisa Ağızları”.
122 Yeni Yayın: “Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllülük ve Hoşgörü) Bildiriler”.
123 Prof. Dr. KAÇALİN, 1. Eğitimde Hikâyenin Gücü Sempozyumu’na katıldı.
124 Türk Dil Kurumu 4. Karadeniz Kitap Fuarı’nda
125 Yeni Yayın: “Riyâzu’l-Cinân”.
126 “Türk Dünyası” dergisinin Bahar 2017 (43) sayısı basıldı.
127 Yeni Yayın: "Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri".
128 “Güzel Yazılar Mektuplar”ın 4. baskısı yapıldı.
129 “Güzel Yazılar Kısa Oyunlar”ın 5. baskısı yapıldı.
130 “Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t-Türk”ün 2. baskısı yapıldı.
131 “Türk Boylarının Destanları”nın 4. baskısı yapıldı.
132 “Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı” özel sayısının 2. baskısı yapıldı.
133 “Mektup” özel sayısının 3. baskısı yapıldı.
134 “Divan Şiiri” özel sayısının 3. baskısı yapıldı.
135 “Çağdaş Türk Şiiri” özel sayısının 4. baskısı yapıldı.
136 Türk Dil Kurumu 12. Ankara Kitap Fuarı’nda
137 “Henüz 17 Yaşında”nın 2. baskısı yapıldı.
138 “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması”nın 4. baskısı yapıldı.
139 “Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar”ın 5. baskısı yapıldı.
140 Yeni Yayın: Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 7 / 18