HemsirelikTerimleri Sözlüğü'nde Söz Arama

 
Sözlük'te   söz


.:: Türk Dil Kurumu - Sesli Türkçe Sözlük ::.

 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu Yayınları: 1121
HEMSİRELİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

 

  KISALTMALAR

 

  bk. bakınız
  İng. İngilizce

  m metre
  pl. çokluk biçimi
  brm. birim
  k.n. kaynama noktası
  mg miligram
  sim. simge
  cm santimetre
  kst. kısaltma
  mm milimetre
  sim. simge
  e.n. ergime noktası
  l litre
  nm nanometre
  vb. ve benzeri
  g gram   Lat. Latince
  ör. örnek
  ºC santigrat derece