Uluslararası Metroloji Sözlüğü 'nde Söz Arama

 
Sözlük'te   söz


.:: Türk Dil Kurumu - Sesli Türkçe Sözlük ::.

Uluslararası Metroloji Sözlüğü (PDF)

Ön söz - Giriş -  Kabuller Kapsam

Ek A (Kavram şemaları)

Kaynaklar

Kısaltmalar

Dizin

Telif Hakkı

Bu doküman, Metroloji Rehberleri Hazırlama Ortak Komitesi 2. Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır (JCGM/WG 2).

Bu dokümanın telif hakkı Metroloji Rehberleri Hazırlama Ortak Komitesi üye kuruluşlarına (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP ve OIML) aittir.