Nutuk

 

söz


.:: Türk Dil Kurumu - Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk ::.

NUTUK


   Ulu önder Atatürk'ün eseri Nutuk’un latin alfabeli ilk baskısnda geçen kelimelerin kelime dizini oluşturulmuş, tam metin ve orjinal biçimleri kullanıcılarımıza sunulmuştur.

 

   Nutuk’ta iki şekilde arama yapılabilmektedir. Sonuçlar arama motoru mantığıyla kelime kümeleriyle birlikte verilmektedir. Birinci arama eserdeki kelimelerin özgün biçimiyle oluşturulan dizinde yapılan aramadır. Yazılan kelimeler veya mantığıyla bağlanıp aranmaktadır.

   Örnek: Mustafa Kemal arandığında dizinde Mustafa veya Kemal kelimelerinin geçtiği kelime kümeleri görüntülenecektir.
... Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi namına Mustafa Kemal Bittabi, Harbiye Nezaretine geçen Cemal Paşa, orduya bir tebliği resmî yapacaktı. İşte... sayfa: [I/142]
... Nezareti Müsteşarlığına. d) Fırka Kumandanı Kaymakam Kemal Beyin Polis Müdiriyeti Umumiyesine tayinine    delâlet. [I/143] e) Ordu üzerinde suitesir... sayfa: [I/142]

   İkinci arama sayfa temel alınarak metin içerisinde yapılan aramadır. Yazılan kelimeler ve mantığıyla bağlanıp aranmaktadır.  (Kelime kümeleri anlık oluşturulur.)
   

... tasavvur ederim. Mustafa Kemal Bu nota suretile tarafımdan verilen cevap sureti bilumum kumandanlara, vali ve mutasarrıflara tamimen tebliğ edildi. Bu tarihlerde bütü... sayfa: [I/19]
... ederim. Mustafa Kemal Bu nota suretile tarafımdan verilen cevap sureti bilumum kumandanlara, vali ve mutasarrıflara tamimen tebliğ edildi. Bu tarihlerde bütün millet... sayfa: [I/19]

   Nutuk veri tabanı ve yazılımıyla ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi katki@tdk.org.tr adresine bildirebilirsiniz. Genel ağ kümemiz, sizlerin katkılarıyla gelişecek ve zenginleşecektir.


   Göstereceğiniz ilgi için siz değerli kullanıcılara şimdiden teşekkür ederiz.


Türk Dil Kurumu


   Nutuk veri tabanı
   Prof. Dr. Recep TOPARLI başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN, Seyit Ali KAHRAMAN ve Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU'ndan oluşan Türk Dil Kurumu Elektronik Dil Yayımcılığı Araştırma ve Uygulama Çalışma Grubu tarafından Genel Ağ ortamına aktarılmış, 13 Ekim 2011 günü Sivas’ta düzenlenen Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Çalıştayı’nda kullanıma açılmıştır.