Süreli Yayınlar Veri Tabanı

 
 

 

 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumunun 1953'ten beri yayımladığı bilimsel dergidir.

 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten'in 1953 yılından 2004 yılına kadar yayımlanmış olan 51 sayısındaki makale, şiir, haber, duyuru vb.nden oluşan 822 metin PDF ortamında Genel Ağ'a aktarılmıştır.