Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
la:ik, la:yik  x   laik  §la:kap  x   lakap  §labaratuar, labaratuvar, laboratuar  x   laboratuvar  §lağbo, lavobo  x   lavabo  §lakayt  x   la:kayıt  §levha:  x   levha  §leyen  x   leğen  §li:san  x   lisan  §li:sans  x   lisans  §li:se  x   lise  §lime  x   li:me  §nalet  x   lanet  §


deynek xdeğnek
    a. 1. Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak: "Arabayı çeken lagar mandaları bir nefer, kalın bir değnekle hayladı." -A. H. Müftüoğlu. 2. Değnekle atılan dayak.