Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
gangaster  x   gangster  §gardolap  x   gardırop  §gaste, gazte  x   gazete  §gaza:bı  x   gazabı  §go:metri, gö:metri  x   geometri  §gol yapmak  x   gol atmak  §Gökân  x   Gökhan  §görseller  x   görüntüler  §


döndermek xdöndürmek
    (-i, -e) 1. Dönmesini sağlamak. 2. (-i) Başarısız saymak, geri çevirmek: Sınavda döndürmüşler. 3. Çevirmek, bükmek: "Oğlu başını arkaya döndürdü." -H. R. Gürpınar. 4. mec. ... bir duruma getirmek: Beni serseme döndürdü. 5. mec. Düzene koymak, yönetmek: Tek başına bütün evi döndürüyor.