Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
la:ik, la:yik  x   laik  §la:kap  x   lakap  §labaratuar, labaratuvar, laboratuar  x   laboratuvar  §lağbo, lavobo  x   lavabo  §lakayt  x   la:kayıt  §levha:  x   levha  §leyen  x   leğen  §li:san  x   lisan  §li:sans  x   lisans  §li:se  x   lise  §lime  x   li:me  §nalet  x   lanet  §


döndermek xdöndürmek
    (-i, -e) 1. Dönmesini sağlamak. 2. (-i) Başarısız saymak, geri çevirmek: Sınavda döndürmüşler. 3. Çevirmek, bükmek: "Oğlu başını arkaya döndürdü." -H. R. Gürpınar. 4. mec. ... bir duruma getirmek: Beni serseme döndürdü. 5. mec. Düzene koymak, yönetmek: Tek başına bütün evi döndürüyor.