Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


Karayca xKaraimce
    öz. a. 1. Karaim Türkçesi. 2. sf. Bu Türkçeyle yazılmış olan.