Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
çekinser  x   çekimser  §çiflik  x   çiftlik  §çinakop  x   çinekop  §çukulata, çukolata  x   çikolata  §çünki  x   çünkü  §korkunç güzel  x   çok güzel  §


karegrafi, kareografi xkoreografi
    a. 1. Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi. 2. Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü.