Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
fites  x   vites  §va:him  x   vahim  §va:ka  x   vaka  §va:ris  x   varis (hastalık)  §valeybol, veleybol  x   voleybol  §variyet  x   va:riyet  §vehamet  x   vaha:met  §vejeteryan  x   vejetaryen  §vekaletname  x   vekâ:letna:me  §viyolo  x   viyola  §vürüs  x   virüs  §


kirbit xkibrit
    a. 1. Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan küçük tahta veya karton parçası: "Sol cebinden sigara paketiyle kibriti çıkardı." -Y. Atılgan. 2. İçinde bu parçaları bulunduran küçük kutu. 3. esk. Kükürt.