Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
banyo yapmak  x   yıkanmak  §ır  x   yır  §ya:rın  x   yarın  §yaki:nimdir  x   yakınımdır  §yanlız, yannız  x   yalnız  §yannış, yalnış  x   yanlış  §yara:rı  x   yararı  §yasada:ki  x   yasadaki  §yayınlamak  x   yayımlamak  §yekün  x   yekûn  §yımırta  x   yumurta  §Yunanlı  x   Yunan  §


kitlemek xkilitlemek
    (-i) 1. Anahtarla kilidi kapamak: "Annesi bu olaydan sonra iki gün kapıyı kilitlemiş, korku içinde yaşamıştı." -H. E. Adıvar. 2. Bir nesne veya bir kimseyi kilitli bir yere kapamak: Bütün giyeceklerini dolaba kilitlemişler. Çocuğu bodruma kilitlemiş. 3. Karşılıklı çıkıntı ve girintileri olan şeyleri birbirine geçirmek, kenetlemek: "Sırtüstü kerevete uzanarak iki elimin parmaklarını ensemde kilitledim." -R. N. Güntekin. 4. mec. Sıkıca tutmak: "Zehra parmaklarıyla kadehini kilitledi." -A. İlhan. 5. mec. Kapatmak: "Hafızamı kilitlemiştim, maziyi hiç çıkaramıyordum, küflensin kalsın orada diyordum." -A. Gündüz.