Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
öğe  x   öge  §ötenazi  x   ötanazi  §öyle  x   öğle  §


kokreç, kokareç xkokoreç
    a. Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu bağırsağından yiyecek.