Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


levha: xlevha
    a. 1. Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha: "İçeri girince göze ilk çarpan şey duvardaki yazı levhaları oluyordu." -R. N. Güntekin. 2. Tablo, resim: "Resimci dükkânlarında Türkler aleyhinde birçok levhalar asılmıştı." -Ö. Seyfettin. 3. Tabela.