Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
logar  x   rögar  §ra:kip  x   rakip  §radyosyon  x   radyasyon  §rakım  x   ra:kım  §rakkam  x   rakam  §resmi:geçit  x   resmigeçit  §restorant  x   restoran  §revanş  x   rövanş  §rezarvasyon  x   rezervasyon  §riks  x   risk  §romörkör  x   römorkör  §


li:san xlisan
    a. (lisa:nı) İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, zeban: "Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu." -S. F. Abasıyanık.