Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
la:ik, la:yik  x   laik  §la:kap  x   lakap  §labaratuar, labaratuvar, laboratuar  x   laboratuvar  §lağbo, lavobo  x   lavabo  §lakayt  x   la:kayıt  §levha:  x   levha  §leyen  x   leğen  §li:san  x   lisan  §li:sans  x   lisans  §li:se  x   lise  §lime  x   li:me  §nalet  x   lanet  §


na:sip xnasip
    a. (nasi:bi) 1. Birinin payına düşen şey. 2. Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey: "Türk'e ve Türk vatanına bir kurtuluş nasip ise onu gene Mehmetçiklerden beklemeliyiz." -A. Gündüz. 3. Kısmet, talih, baht: "Her insanın bu yaşlardaki nasibi yalnızlıktır" -A. M. Dranas. 4. Günlük kazanç.