Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


profütür, prolüfütür, profütürül xprofiterol
    a. Arasında krema bulunan özel yuvarlak toplar üzerine sıcak çikolata dökülerek yapılan bir tür tatlı.