Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
variyetli  x   zengin  §za:fer  x   zafer  §zalim  x   za:lim  §zara:rı  x   zararı  §zenaat  x   zana:at  §Zenci:  x   Zenci  §zerafet  x   zara:fet  §ziğnet  x   ziynet  §Zülfikâr  x   Zülfikar  §


yannış, yalnış xyanlış
    a. 1. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata: "Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım." -N. Eray. 2. sf. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı: "Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı." -A. Gündüz. 3. zf. Hatalı bir biçimde: "Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum." -S. F. Abasıyanık. 4. sf. fel. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.