Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ultümaton, ultimatom  x   ültimatom  §üzre  x   üzere  §


boy pos xboy bos
    a. 1. Vücudun yapısı bakımından biçimi, eğin, kesim: "Boyun bosun bir yana, gözlerin cihanın gözlerini kamaştırıyor." -B. Felek. 2. Geçerlilik, değer: "Sözümüzün hakiki boyunu bosunu zaman ve eser gösterecek." -S. F. Abasıyanık.